Utvärderings­berättelse 2021

Via länkarna nedan kan du läsa sammanfattningarna som utarbetats över de områden som utvärderats i utvärderingsberättelsen 2022. I slutet av sidan hittar du utvärderingsberättelser och utvärderingspromemorior i pdf-format.

Sammandrag av utvärderings­berättelsen

Utvärderings­berättelse

Utvärderings­promemorior

Du ser utvärderingspromemoriorna som länkar då du valt året från menyn.

Utvärderings­berättelse

Utvärderings­promemorior

Du ser utvärderingspromemoriorna som länkar då du valt året från menyn.