Utvärderings­berättelse 2021

År 2021 utvärderades den ekonomiska situationen och genomförandet av produktivitetsprogrammet, verkställandet av strategin, upphandlingarna, tillgången till vård, rekryteringen, förverkligandet av språkprogrammet samt vårdkvaliteten. Utvärderingen av resultatområden gällde HUS Diagnostikcentrum och HUS IT-förvaltning. Dessutom gjordes tillsammans med kommunernas revisionsnämnder i huvudstadsregionen en utvärdering av ordnandet av vården av äldre jourpatienter och en utredning av hur revisionsnämndens rekommendationer från 2019 har förverkligats. För första gången utvärderades även utfallet av revisorns rekommendationer. Utfallet av de ekonomiska och strategiska målen som fastställts av fullmäktige utvärderas varje år.

Via länkarna nedan kan du läsa sammanfattningarna som utarbetats över de områden som utvärderats i utvärderingsberättelsen. I slutet av sidan hittar du utvärderingsberättelser och utvärderingspromemorior i pdf-format.

Sammandrag av utvärderings­berättelsen

Utvärderings­berättelse

Utvärderings­promemorior

Du ser utvärderingspromemoriorna som länkar då du valt året från menyn.

Utvärderings­berättelse

Utvärderings­promemorior

Du ser utvärderingspromemoriorna som länkar då du valt året från menyn.