Sök
Close this search box.

Tillgänglighets­utlåtande

Tillgänglighet av webbplatsen Arviointikertomushus.fi  

I detta tillgänglighetsutlåtande redogörs för hur lagen om tillhandahållande av digitala tjänster iakttas i Arviointikertomushus.fi-webbtjänsten, vilka brister webbplatsens tillgänglighet har och hur du kan ge oss respons på tillgänglighetsproblem.

För denna webbtjänst ansvarar HUS-sammanslutning enhet för Extern revision. Vi vill att så många användare som möjligt ska kunna använda våra digitala tjänster. Vi beaktar tillgängligheten i utvecklingen av digitala tjänster.

Hur tillgängliga är sidorna?

Denna webbtjänst uppfyller till stor del de lagstadgade tillgänglighetskriterierna på A- och AA-nivå (WCAG-kriterierna 2.2). 

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga

Utvärderingsrapporter i pdf-format och tillhörande utvärderingspromemorior som publicerades före 2022 uppfyller inte tillgänglighetskraven fullt ut.  Pdf-materialet  kan ha tillgänglighetsbrister relaterade till figurernas färgkombinationer och tabellernas och figurernas struktur.

Vissa funktioner kan inte nås enbart med tangentbord eller skärmläsare.

Märkte du brister i tillgängligheten?

Vi strävar ständigt efter att förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Om du hittar problem som inte beskrivs på den här sidan, meddela oss om dem så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar vanligtvis inom en vecka.

Du kan kontakta oss per e-post på adressen tarla@hus.fi.

Tillsyn över tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att tillgänglighetskraven uppfylls. Om du inte är nöjd med svaret som du har fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finlands berättas noggrant hur man kan anföra besvär och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi/
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Hur har vi testat tillgängligheten?

Iakttagelserna i denna tillgänglighetsrapport grundar sig på en bedömning som gjorts av en tredje part om hur webbtjänsten uppfyller kraven i lagen. 

Webbtjänsten har förnyats 6.5.2024.

Detta utlåtande har uppdaterats 6.5.2024.