Sök
Close this search box.

Experttjänster som stöd för förvaltningen

Dela sida

Målet med utvärderingen var att utreda anlitandet av experttjänster inom resultatområdet HUS Gemensamma 2022. I utvärderingen granskades upphandlingen av experttjänster, avtalspraxis och kostnader.

HUS kompletterar sin egen sakkunskap med utomstående expert- och konsulttjänster för att planera och styra sin verksamhet. Samtidigt ska man hantera de risker som är förknippade med anskaffningen av experttjänster. Man måste överväga i vilka situationer utomstående experter anlitas och när den egna kompetensen stärks. Dessutom ska man säkerställa de gemensamma spelreglerna genom hela organisationen samt transparenta upphandlingar. 

I HUS senaste upphandlingsstrategi från 2016 beskrivs inte separat upphandlingen av expert- och konsulttjänster. Projektet som gällde de strategiska riktlinjerna för HUS upphandlingar slutfördes 2022. Projektet är avsett att samordnas med HUS nya strategi.

Hanteringen och uppföljningen av avtalen kräver vidareutveckling

På HUS-nivå användes 13,8 miljoner euro för expert- och konsulttjänster 2022, vilket är cirka en miljon euro mer än året innan och cirka 8,9 miljoner euro mer än 2017.

Resultatområdet HUS Gemensamma använde sammanlagt 6,5 miljoner euro för expert- och konsulttjänster 2022. Under de senaste åren har köpen av expert- och konsulttjänster ökat bland annat på grund av att den interna revisionen lades ut 2020 samt den ökade användningen av experttjänster i anslutning till upphandlingar.

I upphandlingsdatabanken på HUS intranät finns uppgifter om vissa av HUS gällande upphandlingsavtal. Avtal som gäller expert- eller konsulttjänster finns inte i upphandlingsdatabanken och det är för närvarande inte möjligt att tillförlitligt följa upp avtalen och tillhörande inköp.

Observationer om användningen av experttjänster

  • Ett dynamiskt register och ramavtal minskar risken för en kedjning av upphandlingar och ökar transparensen i upphandlingarna.
  • Ramavtal om expert- och konsulttjänster finns inte heltäckande tillgängliga på intranätet/upphandlingsdatabanken.
  • Kostnaderna för expert- och konsulttjänster har inte specificerats i budgeten och boksluts- och verksamhetsberättelsen.
  • Det är inte möjligt att kombinera faktureringsuppgifterna med avtalen med de nuvarande systemen. I köp av expert- och konsulttjänster har även andra kostnader än de som hör till ifrågavarande klass bokförts.

Utvärderingen har beskrivits mer detaljerat i utvärderingsberättelsen 2022 (PDF 4 Mb).