Sök

Lägesrapport över upphandlingar och upphandlingsverksamhet

Lägesrapport över upphandlingar och upphandlingsverksamhet

7 Hankinnat ja hankintatoimi_MS_1851-Edit

Revisionsnämnden gav i utvärderingsberättelserna för 2019 och 2020 flera rekommendationer för en utveckling av upphandlingsverksamheten. Vi utvärderade hur rekommendationerna har förverkligats och hur läget ser ut i fråga om upphandlingar och upphandlingsverksamhet i början av 2022.

Upphandlingarna har tills vidare inte nått lagenlig nivå. HUS mål är att man över alla identifierade icke-konkurrensutsatta produktgrupper antingen har fattat ett upphandlingsbeslut eller publicerat en anbudsbegäran för dessa under 2022. Den återstående upphandlingsskulden uppskattades till 48 miljoner euro i slutet av 2021.

Trots att största delen av de rekommendationer som revisionsnämnden gav 2019 och 2020 fortfarande är aktuella, har man också vidtagit flera åtgärder för att åtgärda upphandlingarna. Upphandlingsverksamheten har omorganiserats, resurser har allokerats och målbilden för upphandlingsverksamheten har fastställts. Utmaningen är att ett beslut om upphandlingsverksamhetens systemlösning saknas tills vidare. Systembristen påverkar bland annat hur man får tillförlitlig information om upphandlingar som inte konkurrensutsatts och hur upphandlingar och upphandlingsverksamheten kan ledas som en helhet.

Revisionsnämnden konstaterar att upphandlingarna fortfarande är förknippade med ekonomiska, operativa och juridiska risker samt risker som skadar HUS rykte. Dessutom uttrycker revisionsnämnden sin oro över den stora omsättningen på upphandlingsexperter och säkerställandet av organisationens egen upphandlingskompetens.

Utvärderingen har beskrivits mer detaljerat i utvärderingsberättelsen 2021 (PDF 4 Mb).

[if field=suositukset_naytetaanko_laatikko value=1]

Revisions­nämndens rekommendationer

[ul][repeater suositukset_listaus] [li] [field suositusteksti][/li] [/repeater][ul]
[else] [/if]
[field suositukset_alateksti]

Utvärderings­berättelse 2021