Sök
Close this search box.

Rekrytering

Dela sida

Bristen på yrkeskunniga inom hälso- och sjukvården berör hela Finland och konkurrensen om kompetent arbetskraft har skärpts.  Utmaningarna i fråga om tillgången till personal har identifierats på HUS och både styrelsen och fullmäktige fäste uppmärksamhet vid frågan 2021. För att stödja personalens välbefinnande har man tagit i bruk motions- och kultursedlar och avsikten är att öka belöningen av engångsnatur samt utveckla företagshälsovården. Dessutom har beredningen av ett löneutvecklingsprogram inletts.

På HUS har cheferna tillsvidare själva ansvarat för rekryteringen av personal. År 2021 inleddes ett pilotprojekt om den regionala rekryterarens arbetsbeskrivning, som har gett goda erfarenheter. Till skillnad från många andra organisationer inom hälso- och sjukvården har HUS ännu inte inlett en mer omfattande internationell rekrytering.

Antal sökande och personalomsättning

Antalet sökande till HUS lediga arbetsplatser har minskat under de senaste åren. Antalet sökande 2021 var 23 procent mindre än året innan, samtidigt som antalet lediga arbetsplatser ökade med 14 procent. Särskilt det minskade antalet sökande till lediga platser inom vårdarbete under de senaste åren är anmärkningsvärt. År 2021 inkom i genomsnitt sju ansökningar till en ledig arbetsplats inom vårdarbetet, medan antalet ansökningar 2017 var cirka 22.  Antalet sökande till förvaltningsuppgifter har varit tillräckligt stort. År 2021 var den fasta personalens avgångsomsättning exklusive pensionerade 7,9 procent (2020: 5,8 %) och inklusive pensionerade 10,5 procent (2020: 8,6 %).

De studerande är en viktig målgrupp för rekryteringen, eftersom positiva erfarenheter av praktikperioder uppmuntrar till att söka jobb på HUS efter examen.  År 2021 gav yrkeshögskolestuderande och studerande på andra stadiet medeltalet 8,84 för handledningens kvalitet och läkare under specialisering 7,03 (skala 1–10).  Yrkeshögskolestuderande och studerande på andra stadiet var mer beredda att rekommendera en arbetsenhet för sina studiekamrater än läkare under specialisering. I Föreningen för unga läkares enkät om utbildningsplatser 2021 fick HUS tre stjärnor av fem precis som året innan.

HUS lönesystem ur rekryteringsperspektiv

Enligt statistiken för 2020 finns det inga stora skillnader i HUS grundlöner jämfört med det nationella genomsnittet för de flesta yrkesgrupper. Grundlönerna för specialistläkare och läkare under specialisering samt för lokalvårdare är något lägre än det nationella genomsnittet. Det är anmärkningsvärt att lönerna till exempel för sjukskötare samt röntgen- och laboratorieskötare ligger på samma nivå som det nationella genomsnittet, även om kostnadsnivån i huvudstadsregionen är högre än i resten av landet.

I budgeten för 2022 har 20 miljoner euro reserverats för engångsbelöning av personalen, höjningar av lönenivåerna, utvidgning av prestationspremiemodellen samt förankring av löneutvecklingsprogrammet. Avsikten är att göra bestående ändringar i lönestrukturen, genom vilka man delvis svarar på utmaningar i anslutning till tillgången på personal.

Utvärderingen har beskrivits mer detaljerat i utvärderingsberättelsen 2021 (PDF 4 Mb).