Arviointi­kertomus 2021

Vuonna 2021 arvioitiin taloudellista tilannetta ja tuottavuusohjelman toteutumista, strategian toimeenpanoa, hankintoja, hoidon saatavuutta, rekrytointia, kieliohjelman toteutumista ja hoidon laatua. Tulosalueista arviointi kohdistui HUS Diagnostiikkakeskukseen ja HUS Tietohallintoon. Lisäksi tehtiin yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien tarkastuslautakuntien kanssa arviointi iäkkäiden päivystyspotilaiden hoidon järjestämisestä ja selvitettiin, miten tarkastuslautakunnan vuonna 2019 antamat suositukset ovat toteutuneet. Ensimmäistä kertaa arvioitiin myös tilintarkastajan suositusten toteutumista. Valtuuston asettamien taloudellisten ja strategisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan joka vuosi.

Alla olevista linkeistä pääset lukemaan arviointikertomuksen aiheista laaditut tiivistelmät. Sivun lopusta löydät pdf-muotoiset arviointikertomukset ja arviointimuistiot.

Arviointikertomukset

Valitse valikosta arviointikertomuksen vuosi. Arviointikertomukset ovat saatavilla vuodesta 2009.