Sök
Close this search box.

Utfallet av revisorns rekommendationer för räkenskapsperioden 2021

Dela sida

I utvärderingen gick man igenom revisorns viktigaste observationer och rekommendationer för räkenskapsperioden 2021. De gällde följande: budgetutfall, ändringar i budgeten och verksamhetsberättelsens innehåll (2/3 av rekommendationen har förverkligats); ägarstyrning (1/1 har förverkligats); upphandlingar (0/1 har förverkligats); utveckling av den interna kontrollen (0/6 har förverkligats) och vårdgarantin (0/1 har förverkligats).

I sitt utlåtande om utvärderingsberättelsen 2021 konstaterade styrelsen att behandlingsprocessen för revisorns rekommendationer kommer att utvecklas och att man kommer att säkerställa att utvecklingsåtgärderna framskrider. I slutet av 2022 genomförde samkommunens ledning en mellangranskning av åtgärdernas framskridande som visade att utvecklingsåtgärderna inte till alla delar har slutförts.

Nämnden upprepar sin rekommendation från 2021 om att de missförhållanden som revisorn observerat ska rättas till. Nämnden förutsätter att de redovisningsskyldiga ledande tjänsteinnehavarna ska säkerställa detta.

Observationer om förverkligandet av revisorns rekommendationer

  • En positiv utveckling har skett i uppföljningen och behandlingen av de utvecklingsåtgärder som förutsätts i revisorns observationer och rekommendationer så att även andra enheter än de som är föremål för revisionen kan dra nytta av dem.
  • Många av revisorns rekommendationer från 2021 är fortfarande aktuella. En del av de missförhållanden som revisorn observerat upprepas år efter år.

Utvärderingen har beskrivits mer detaljerat i utvärderingsberättelsen 2022 (PDF 4 Mb) och i utvärderingspromemorian (på finska, PDF 174 kb).