Information om ­webbplatsen

Webbplatsen arviointikertomushus.fi är HUS revisionsnämnds webbplats, där sammandrag av innehållet i nämndens årliga utvärderingsberättelse publiceras. På webbplatsen har dessutom utvärderingsberättelser och tillhörande utvärderingspromemorior publicerats i PDF-format sedan 2009.


Webbplatsen publicerades i juni 2020 på finska och svenska. Syftet med webbplatsen är att göra utvärderingsrapporterna mer tillgängliga och lättare att hitta.


I utvärderingsberättelsen utvärderas utfallet av de mål som fullmäktige ställt upp för HUS samt verksamhetens resultat och ändamålsenlighet. Utifrån utvärderingarna ges rekommendationer för utvecklingen av verksamheten. Revisionsnämndens verksamhet grundar sig på kommunallagen (410/2015, § 121).


På webbplatsen publiceras dessutom blogginlägg om utvärderings- och granskningsfrågor av revisionsnämndens medlemmar och de tjänsteinnehavare som bistår nämnden.

Tidigare utvärderingsberättelser

På denna sida hittar du sammandrag av utvärderingsberättelserna från tidigare år samt utvärderingsberättelserna i PDF-format och tillhörande utvärderingspromemorior.

Dela sida