Sök
Close this search box.

Förverkligandet av tvåspråkighetsprogrammet

Dela sida

HUS är en tvåspråkig samkommun, varvid patienterna har rätt att erhålla tjänster på det språk hen själv väljer, antingen på finska eller svenska.  Språkprogrammet för att främja användningen av svenska förnyades 2020 för att motsvara HUS nya strategi. Samtidigt ändrades programmets namn till tvåspråkighetsprogrammet. En åtgärdsplan har utarbetats som stöd för programmet.

Klienterna har i huvudsak varit nöjda med den svenskspråkiga service de fått. 62,4 procent av alla svenskspråkiga som besvarat enkäten om patientnöjdhet var antingen helt eller delvis av samma åsikt med påståendet ”Jag kunde uträtta ärenden på mitt modersmål (finska eller svenska)”.

Språktillägget som betalas till personalen är på samma nivå som 2017. År 2021 fick cirka 11 procent av personalen språktillägg. Den andel av de anställda som erhåller språktillägg varierar betydligt mellan sjukvårdsområdena (1,2–70 % av personalen).

Man har fäst uppmärksamhet vid tillgången till svenskspråkiga patientanvisningar, men tills vidare varierar tillgången till dem mellan enheterna.

Tvåspråkigheten förs vidare i vardagliga möten, till exempel genom kafferaster på svenska, och med hjälp av den årliga temaveckan Svenska Veckan. Förverkligandet av språkprogrammet på gräsrotsnivå främjas också av nätverket med 120 språkambassadörer.

År 2017 fäste revisionsnämnden uppmärksamhet bland annat vid att innehållet på HUS webbplats inte var heltäckande tillgängligt på svenska. Därefter har webbplatsen förnyats och saken har korrigerats i fråga om det innehåll som är riktat till patienterna. Upphandlingsanvisningar har också uppdaterats. Kravet på tvåspråkighet beaktas när man skaffar varor eller tjänster som direkt används av patienterna.

Utvärderingen har beskrivits mer detaljerat i utvärderingsberättelsen 2021 (PDF 4 Mb).