Tillgång till vård 2021

Tillgång till vård 2021

Close-up Of A Doctor Checking Blood Pressure Of Patient

Coronapandemin har haft en betydande inverkan på tillgången till icke-brådskande vård under de senaste åren och 2021 ökade köerna inom flera specialområden ytterligare. Pandemin har också orsakat ett dolt vårdbehov. År 2021 steg efterfrågan på tjänster tillbaka till nivån före pandemin. Storleken på vårdskulden är ännu inte känd och ingen finansiell uppskattning av skulden presenteras i bokslutet för 2021. 

I slutet av 2021 hade cirka 3 000 patienter väntat på icke-brådskande vård i över ett halvt år, vilket är ungefär lika mycket som i slutet av 2020. Antalet personer som väntat på poliklinisk vård i över tre månader var betydligt fler (7 165) än i slutet av föregående år. Tidsfristen på tre veckor för behandlingen av remisser överskreds för 7 406 remisser.

Flest patienter som väntat över ett halvår på vård finns inom specialiteterna kirurgi, ögonsjukdomar samt tand-, mun- och käksjukdomar. De längsta köerna finns inom starroperationer samt ledprotesoperationer i knä och höft. Antalet patienter som väntat i över ett halvår har också ökat inom flera andra specialiteter.

Antalet avdelningspatienter som väntar på vård inom primärvården ökade på grund av coronapandemin

Sedan sommaren 2021 har det förekommit problem med tillgången till fortsatta vårdplatser i HUS största medlemskommuner och antalet fakturerade fördröjningsvårddagar har ökat kraftigt jämfört med tidigare år. Antalet fakturerade fördröjningsvårddagar var 4 131, medan antalet året innan var 922. HUS fakturerade kommunerna tre miljoner euro (600 euro/dag) för fördröjningsvårddagar.  Fördröjningsvårddagarna förklaras av det ökade antalet coronapatienter på kommunernas egna sjukhus.

Utvärderingen har beskrivits mer detaljerat i utvärderingsberättelsen 2021 (PDF 4 Mb).