Sök
Close this search box.

Kunddelaktighet i utvecklingen av tjänsterna

Dela sida

Ett av HUS strategiska mål är att tillhandahålla Finlands bästa kundupplevelse. I utvecklingen av tjänsterna utnyttjas utbildade erfarenhetsexperter och kundpaneler.

I slutet av 2022 deltog 280 kunder i utvecklingsverksamheten och antalet uppdrag var sammanlagt cirka 350. Uppdragen inkluderade bland annat att delta i utvecklingen av webbplatsens innehåll och förtydligandet av patientanvisningarna, lägga fram korrigeringsförslag för lokaler utifrån inspektionsbesök samt hålla anföranden under utbildningsdagar och evenemang.  Erfarenhetsexperterna har också fungerat som arbetstagarens arbetspar på mottagningarna och som instruktörer i kamratgrupper. Erfarenhetsexperten deltar i fem ledningsgrupper samt i arbetsgruppen för kvalitet och patientsäkerhet. För verksamheten ansvarar en utvecklingschef och i resultatenheterna finns 104 personer som koordinerar verksamheten.

Både resultatenheternas och kundernas erfarenheter av verksamheten är i huvudsak positiva. Deltagande i verksamheten upplevs som ett meningsfullt och nyttigt sätt att utveckla tjänsterna. Enligt resultatenheterna har resultaten från uppdragen varit goda och erfarenhetsexperterna och kundpanelmedlemmarna är mycket motiverade och engagerade. Å andra sidan anses det inte överallt i organisationen att det är nödvändigt att engagera kunderna i verksamhetsutvecklingen, och det kan också upplevas som ett hot. Man har också upplevt att man har velat ha med en representant för kunderna endast för formens skull. Verksamhetens betydelse och effektivitet har lyfts fram genom omfattande kommunikation inom enheterna.

Observationer om kunddelaktighet

  • Kunderna deltar i stor utsträckning i utvecklingen av HUS tjänster. Både resultatenheternas och kundernas erfarenheter av deltagandet i verksamheten är i huvudsak positiva.

Utvärderingen har beskrivits mer detaljerat i utvärderingsberättelsen 2022 (PDF 4 Mb).