Sök
Close this search box.

Utfallet av rekommendationerna i utvärderingsberättelsen 2019

Dela sida

Revisionsnämnden följer upp utfallet av nämndens rekommendationer i två år efter att rekommendationerna utfärdats. I utvärderingsberättelsen för 2019 gavs 28 rekommendationer.

Rekommendationer gavs för följande; Ekonomi (0/2 av rekommendationen har förverkligats), Upphandlingar (0/2 har förverkligats), Mål som gäller personalen och personalpolitiska riktlinjer (1/9 har förverkligats), Nya barnsjukhusets första år (0/1 har förverkligats), resultatenheten Kvinnosjukdomar och förlossningar (0/2 har förverkligats), HUS är en aktiv och effektiv forskningsgemenskap (0/3 har förverkligats), Vård och rehabilitering av patienter med höftfraktur (1/5 har förverkligats) och E-tjänster inom hälsovården (3/4 har förverkligats). Av de 28 rekommendationerna förverkligades alltså fem, dvs. cirka 18 procent. Det är dock viktigt att notera att även om största delen av rekommendationerna fortfarande är aktuella, så har det skett en positiv utveckling i nästan alla frågor som de gäller eller så har åtgärder för att genomföra rekommendationerna inletts eller planerats.

Det var ännu inte möjligt att bedöma utfallet av rekommendationen om resultatlön, eftersom uppföljningstiden för bedömningen av omstruktureringens konsekvenser är för kort.

Utvärderingen har beskrivits mer detaljerat i utvärderingsberättelsen 2021 (PDF 4 Mb) och i utvärderingspromemorian (PDF 609 kb, på finska).