Sök

Utfallet av revisorns rekommendationer

Utfallet av revisorns rekommendationer

Business people discussion at meeting room

Revisionsnämndens uppgift är att övervaka att de redovisningsskyldiga har vidtagit nödvändiga åtgärder med anledning av de påminnelser som revisorn gett upphov till i samband med revisionen.

Revisorn rapporterar regelbundet om resultaten av revisionerna till nämnden. Dessutom ger revisorn en sammanfattande rapport till nämnden när revisionen av räkenskapsperioden har avslutats. Revisionsnämnden får årligen också en utredning från samkommunens ledning om vilka åtgärder den kommer att vidta med anledning av observationerna vid revisionen.

Åren 2019–2020 rapporterade revisorn flera brister i skötseln av förvaltningen och ekonomin och gav rekommendationer i anslutning till dem.  Revisionsnämnden anser att största delen av revisorns rekommendationer fortfarande är aktuella. Dessa är till exempel rekommendationer i anslutning till upphandlingspraxis och hantering av avtal, uppföljning av investeringar samt uppföljning av arbetstider.

En mer detaljerad beskrivning av utfallet av rekommendationerna presenteras i utvärderingsberättelsen för 2021 (PDF 4 Mb). 

[if field=suositukset_naytetaanko_laatikko value=1]

Revisions­nämndens rekommendationer

[ul][repeater suositukset_listaus] [li] [field suositusteksti][/li] [/repeater][ul]
[else] [/if]
[field suositukset_alateksti]

Utvärderings­berättelse 2021