Dataskyddsbeskrivning

Personuppgifter som behandlas på webbplatsen

På webbplatsen arviointikertomushus.fi publiceras för varje fullmäktigeperiod aktuella uppgifter om medlemmarna i HUS revisionsnämnd. Namn, parti, e-postadress och bild publiceras för medlemmarna. Dessutom publiceras namnen på de personliga suppleanterna för revisionsnämndens medlemmar samt namnet på den ansvariga revisorn. Uppgifterna som publiceras grundar sig på personens egen anmälan.

Även till exempel namn, e-postadress och bild för personer som skriver bloggtexter kan publiceras på webbplatsen. 

På webbplatsen publiceras inga andra personuppgifter. Uppgifterna vidarebefordras inte.

Uppgifterna lagras under fullmäktigeperioden, dvs. i fyra år. Uppgifterna om en medlem i revisionsnämnden raderas från webbplatsen om personen avgår från sitt förtroendeuppdrag innan fullmäktigeperioden löper ut.

Praxis för cookies

På webbplatsen arviointikertomushus.fi används analystjänsten Google Analytics. Cookies från tjänsten lagras i den dator på vilken webbplatsen används. Med hjälp av cookies samlas information om antalet användare på webbplatsen, från vilka terminaler webbplatsen har använts, från vilken webbadress användarna har kommit till webbplatsen och vilken enskild sida användarna har besökt.  Dessa uppgifter används för att utveckla webbplatsen. Det är inte möjligt att koppla uppgifterna till en enskild användare.

I inställningarna för den webbläsare du använder kan du hantera användningen av cookies eller förhindra att de sparas. 

Cookies som används av Google

På webbplatsen finns snabblänkar till Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter som gör det möjligt att dela webbplatsens innehåll i sociala medier. Delning förutsätter inloggning i den aktuella tjänsten och användaren ansvarar själv för hur dessa tjänster övervakar användningen av internet.

Mer information om användningen av cookies i sociala medier och om utlämnande av cookies utanför EU- eller EES-området finns på tjänsternas egna webbplatser.

Facebook – Cookies och annan lagringsteknik

Instagram – Datapolicy

LinkedIn – Privacy Policy

Twitter – Safety and Security

 

Kontaktperson i frågor som gäller webbplatsens innehåll

Pirjo Räsänen

Utvärderingsdirektör

e-post: pirjo.rasanen@hus.fi

 

Dataskyddsansvarig vid HUS

Petri Hämäläinen

utvecklingschef

e-post: petri.hamalainen@hus.fi