Tidigare utvärderingsberättelser

På denna sida hittar du sammanfattningarna av utvärderingsberättelser från alla tidigare år.

I slutet av sidan hittar du utvärderingsberättelser och utvärderingspromemorior i pdf-format

Utvärderings­berättelse

Utvärderings­promemorior

Du ser utvärderingspromemoriorna som länkar då du valt året från menyn.

Utvärderings­berättelse

Utvärderings­promemorior

Du ser utvärderingspromemoriorna som länkar då du valt året från menyn.