Sök

Utvärderings­berättelse 2020

Under 2020 var revisionsnämndens utvärderingsteman bland annat coronapandemins effekt på HUS verksamhet och upphandlingar samt ansvar vid anskaffning. Dessutom utvärderades Hyvinge sjukvårdsområde, HUS Apotek och HUS Asvia -resultatområden, HYKS Gastrocentrum samt genomförandet av rekommendationerna utfärdade av revisionsnämnden 2018. Utfallet av de ekonomiska och strategiska målen som fastställts av fullmäktige utvärderas varje år.

Via länkarna nedan kan du läsa sammanfattningarna som utarbetats över de områden som utvärderats i utvärderingsberättelsen. I slutet av sidan hittar du utvärderingsberättelser och utvärderingspromemorior i pdf-format.

Utvärderings­berättelse

Utvärderings­promemorior

[if field=arviointimuistiot_arkisto] [ul][repeater arviointimuistiot_arkisto] [li] [field muistion_nimi] [/li] [/repeater][ul] [else] Du ser utvärderingspromemoriorna som länkar då du valt året från menyn. [/if]

Utvärderings­berättelse

Utvärderings­promemorior

[if field=arviointimuistiot_arkisto] [ul][repeater arviointimuistiot_arkisto] [li] [field muistion_nimi] [/li] [/repeater][ul] [else] Du ser utvärderingspromemoriorna som länkar då du valt året från menyn. [/if]