Utvärderings­berättelse 2019

År 2019 omfattade utvärderingsområdena bland annat HUS personalpolitik, Nya barnsjukhuset, forskningsverksamheten och genomförandet av de nationella rekommendationerna för vård av höftfrakturpatienter. Dessutom utvärderades hälso- och sjukvårdens elektroniska ärendetjänster i samarbete med kommunerna i huvudstadsregionen. 

Via länkarna nedan kan du läsa sammanfattningarna som utarbetats över de områden som utvärderats i utvärderingsberättelsen. I slutet av sidan hittar du utvärderingsberättelser och utvärderingspromemorior i pdf-format.

Utvärderings­berättelse

Utvärderings­promemorior

Du ser utvärderingspromemoriorna som länkar då du valt året från menyn.

Utvärderings­berättelse

Utvärderings­promemorior

Du ser utvärderingspromemoriorna som länkar då du valt året från menyn.