Sök
Close this search box.

Utfallet av HUS ekonomi

Dela sida

Revisionsnämnden utvärderade HUS ekonomiska situation år 2019. Utvärderingen var huvudsakligen baserad på dokumentet Bokslut och verksamhetsberättelse.

HUS driftskostnader uppgick till sammanlagt cirka 2,4 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat uppvisade ett underskott på 15 miljoner euro. Av driftskostnaderna utgjordes 55,4 procent av personalkostnader, 17,3 procent av läkemedel och apotekstillbehör, 14,4 procent av köp av övriga tjänster, 5,3 procent av sjukvårdstjänster och 7,6 procent av övriga kostnader.  Under år 2019 använde HUS ägarkommuner mer pengar än tidigare på specialiserad sjukvård.

Det svaga utfallet av budgeten förklaras av den ökade efterfrågan på tjänster och de ökade kostnaderna för tjänsterna samt delvis av införandet av patientdatasystemet Apotti.

Enligt kommunallagen ska underskottet för år 2019 täckas före år 2024. Under de kommande åren bör det fästas särskild vikt vid exaktheten hos ekonomiplaneringen, eftersom också budgeten för år 2020 har upprättats med ett underskott på 40 miljoner euro.

Soliditetsgraden har försämrats och skuldsättningen ökat

Hållbarheten hos HUS ekonomi har försvagats under de senaste åren i en granskning som utgår från soliditetsgraden och den relativa skuldsättningen. HUS soliditetsgrad har minskat under de senaste åren och den relativa skuldsättningen ökat. År 2019 var soliditetsgraden 27,8 procent och den relativa skuldsättningen 37 procent. Jämfört med de övriga universitetssjukvårdsdistrikten var soliditetsgraden på medelnivå (variation 18,8–34,4 procent) och den relativa skuldsättningen lägst (variation 37–77,9 procent).

HUS produktivitet har minskat under de senaste åren, liksom i nästan alla andra universitetssjukvårdsdistrikt. Den försämrade produktiviteten kan förklaras av att kostnaderna har ökat samtidigt som mängden producerade DRG-poäng (Diagnosed Related Group) har minskat. DRG-poängen beskriver sjukhusets produktionsvolym i form av kostnadsviktade vårdperioder. Enligt THL:s statistik minskade HUS produktivitet med sex procentenheter åren 2014–2018.  

En mer detaljerad beskrivning av utvärderingen presenteras i utvärderingsberättelsen för år 2019 (PDF 1,59 Mt).