Tervetuloa HUSin tarkastuslautakunnan sivustolle

Sivustolla julkaistaan lautakunnan vuosittaiset lakisääteiset arviointikertomukset.

Arviointikertomuksessa arvioidaan HUSille asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmu­kaisuutta. Arvioinnin perusteella annetaan suosituksia toiminnan kehittämiseksi.

Arviointikertomuksen aiheista on laadittu näille verkkosivuille lyhyet tiivistelmät. Arviointikertomukset kokonaisuudessaan ja osasta aiheita laaditut arviointimuistiot ovat saatavissa pdf-muodossa näillä sivuilla.

Arviointikertomukset

Valitse valikosta arviointikertomuksen vuosi. Arviointikertomukset ovat saatavilla vuodesta 2009.