Sök
Close this search box.

Uppföljning i efterhand av rekommendationerna – Utvärderingsberättelsen 2018

Dela sida

Revisionsnämnden följer upp genomförandet av nämndens rekommendationer i två år efter att rekommendationerna utfärdats. Bedömningen grundar sig på utredningar utförda av de tjänsteinnehavare som ansvarar för genomförandet av rekommendationen samt på dokumentmaterial, till exempel beslut av HUS tjänsteinnehavare och organ. Styrelsen har i sitt utlåtande om utvärderingsberättelsen för 2018 definierat de åtgärder som rekommendationerna förutsätter och delegerat ansvaret för att verkställa dem.

I utvärderingsberättelsen för 2018 gavs 14 rekommendationer. Rekommendationerna gällde bland annat HUS produktivitetsutveckling, förverkligandet av tidsfristerna för tillgång till vård, utvecklingen av arbetsfördelningen inom icke-brådskande operationsverksamhet, integrationsprojekt som stöder primärvården, personalens arbetshälsa och ägarstyrningen. Två rekommendationer bedömdes ha genomförts och två bedömdes ha genomförts delvis. Tio rekommendationer är fortfarande aktuella, även om det i många avseenden har skett en positiv utveckling också i fråga om dem.

En mer detaljerad beskrivning av hur rekommendationerna har genomförts presenteras i utvärderingsberättelsen för 2020 (PDF 5 Mb).