Sök
Close this search box.

Huvudstadsregionens revisionsnämnder samlades på ett gemensamt seminarium

Huvudstadsregionens revisionsnämnder samlades på ett gemensamt seminarium

HUS ordnade ett seminarium för huvudstadsregion revisionsnämnder den 26 november 2020, som redan är en etablerade årlig samarbetsform. Där var cirka 60 deltagare från revisionsnämnderna av Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda städerna, HRT, HUS och Nylands Förbund samt från enheterna som hjälper revisionsnämnderna.

Seminariet organiserades som ett webinar och leddes av Seija Muurinen, revisionsnämndens ordförande i HUS.

Seminariet påbörjades av verkställande direktör Juha Tuominen, som gav en översikt över aktuella frågor i HUS. Tuominen berättade om coronasituationen, tillgång till vård, ekonomin, tätandet av kommunalt samarbete och Apotti, som nu används i hela HUS. Tuominen framhöll utsikterna för år 2021 genom HUS strategiska mål och värderingar. Ett av målen är att nå tätare kommunalt samarbete genom att stärka dialogen och informationsflödet. Presentationen väckte många frågor och diskussion om bland annat vårdskuld, privata organisationers roll, prioritering och Apotti-systemet.

Avdelningschef Kari Hakari från social- och hälsovårdsministeriet berättade om de nationella förberedelserna för sote-reformen. Regeringens förslag planeras att läggas fram för parlamentet i december. År 2021 ska de tillfälliga förberedande organen av välfärdsområden att fortsätta att förbereda sig inom delområdena administration, ekonomi och tjänster. Etablering av välfärdsområden och överföringen av organisationsansvaret kommer att ske på ett sådant sätt att de regionala råden skulle börja i mars 2022. Det organisatoriska ansvaret skulle överföras till välfärdsområdena i 2023. Presentationen väckte frågor om bl.a den ekonomiska grunden för reformen, förebyggandet och den tredje sektorns roll i reformen.

Sista föreläsaren för seminariet var Minna Ainasvuori, direktör för BDO Oy. Hon sammanfattade många saker som revisionsnämnderna borde ta hänsyn till i utvärderingsberättelserna för 2020 på grund av coronasituationen. Hur har corona påverkat helhetsbilden och vilka konsekvenser kan förklaras enbart av coronaviruset? Ger bokslut och verksamhetsberättelse en adekvat och korrekt bild? Att bedöma föregående års siffror och uppgifter kommer att vara svårt, om inte omöjligt. Ainasvuori betonade att det är värt att ta en översikt på hela fullmäktiges mandatperiod. Dessutom påminde hon om att fästa uppmärksamhet på hur situation har påverkat personalens välbefinnande och att lyfta fram framgångar och ansträngningar i utvärderingsberättelsen.

Enligt seminariets avslutningsord av vice ordförande för HUS revisionsnämnden Hannu Tuominen är samverkan mellan revisionsnämnder viktigt. Samarbetet och planeringen av nästa gemensamma utvärdering kommer att fortsätta när styrgruppen bestående av revisionsnämndens ordförande träffas i januari 2021.