Pääkaupunkiseudun tarkastuslautakunnat kokoontuivat yhteisseminaariin

Pääkaupunkiseudun tarkastuslautakunnat kokoontuivat yhteisseminaariin

HUS isännöi 26.11.2020 pääkaupunkiseudun tarkastuslautakuntien seminaaria, joka on jo vakiintunut vuosittainen yhteistyömuoto. Osallistujia oli noin 60 Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien, HSL:n, HUSin ja Uudenmaan liiton lautakunnista sekä lautakuntia avustavista yksiköistä.

Seminaari järjestettiin etäyhteyksin ja puheenjohtajana toimi HUS lautakunnan puheenjohtaja Seija Muurinen. 

Seminaarin aloitti toimitusjohtaja Juha Tuominen antamalla katsauksen HUSin ajankohtaisiin asioihin. Tuominen kertoi koronatilanteesta, hoitoon pääsystä, taloudesta, kuntayhteistyön tiivistämisestä ja Apotista, joka on nyt käytössä koko HUSissa. Näkymiä vuoteen 2021 toimitusjohtaja valotti HUSin strategisten päämäärien ja arvojen kautta. Yhtenä tavoitteena on kuntayhteistyön tiivistäminen vuoropuhelun ja tiedonkulun tehostamisella. Esitys herätti paljon kysymyksiä ja keskustelua muun muassa hoitovelasta, yksityisten toimijoiden roolista, priorisoinnista ja Apotti-järjestelmästä.

Osastopäällikkö Kari Hakari STM:stä kertoi sote-uudistuksen valtakunnallisesta valmistelutilanteesta.  Hallituksen esitys on tarkoitus antaa joulukuussa eduskunnalle. Vuonna 2021 hyvinvointialueiden väliaikaiset valmisteluelimet jatkavat valmistelua johtamisen, hallinnon, talouden ja palvelujen osa-alueilla. Hyvinvointialueiden perustaminen ja järjestämisvastuun siirtyminen etenee siten, että aluevaltuustot aloittaisivat maaliskuussa 2022 ja järjestämisvastuu siirtyisi 2023 hyvinvointialueille.  Esitys kirvoitti kysymyksiä muun muassa uudistuksen rahoitusperusteista, ennaltaehkäisystä ja kolmannen sektorin osuudesta uudistuksessa.

Seminaarin viimeisen puheenvuoron piti liiketoimintajohtaja Minna Ainasvuori BDO Oy:stä. Hän kokosi yhteen asioita, joita tarkastuslautakuntien tulisi koronatilanteen vuoksi ottaa huomioon laatiessaan arviointikertomuksia vuodelta 2020. Mihin kaikkiin toimintoihin ja lukuihin korona on vaikuttanut ja mitä asioita koronalla voidaan perustella? Antaako tilinpäätös ja toimintakertomus asiakirja riittävän ja oikean kuvan? Arviointi edellisen vuoden lukuihin ja tietoihin tulee olemaan vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Ainasvuori korosti, että kannattaa tehdä katsaus koko menneeseen valtuustokauteen. Lisäksi hän muistutti kiinnittämään arviointikertomuksessa huomiota siihen, miten tilanne on vaikuttanut henkilöstön hyvinvointiin sekä onnistumisten ja ponnistelujen esiin nostamiseen.

Seminaarin päätössanoina HUSin tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Hannu Tuominen totesi, että lautakuntien yhteistyö on tärkeää. Yhteistyötä ja seuraavan yhteisarvioinnin suunnittelua jatketaan tarkastuslautakuntien puheenjohtajista koostuvan ohjausryhmän kokoontuessa tammikuussa 2021.