Sök

HUS revisionsnämnds nya webbplats har publicerats

HUS revisionsnämnds nya webbplats har publicerats

HUS revisionsnämnd publicerade 3.6.2020 webbplatsen www.arviointikertomushus.fi, där man hittar sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar.

Webbplatsen skapades för att göra den information som revisionsnämnden producerar lättare att hitta och nå. Vårt mål är att med hjälp av webbplatsen göra revisionsnämndens arbete mer synligt och främja öppenheten i förvaltningen.

Vi hoppas att webbplatsen ska tjäna både HNS fullmäktige och kommuninvånarna. Vi tar gärna emot respons och utvecklingsförslag. Du kan ge respons med den responsblankett som finns vid sidans nedre kant.

Utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen berättar mer om den nya webbplatsen i sitt blogginlägg.

Med vänlig hälsning

HUS revisionsnämnd och HUS personal inom extern revision