Search

Arviointikertomuksessa 2019 annettujen suositusten toteutuminen

Arviointikertomuksessa 2019 annettujen suositusten toteutuminen

17 Suositusten 2019 toteutuminen TarkastuslautakuntaWEB_23

Tarkastuslautakunta seuraa arviointikertomuksissa antamiensa suositusten toteutumista kaksi vuotta niiden antamisen jälkeen. Vuoden 2019 arviointikertomuksessa annettiin yhteensä 28 suositusta.

Suosituksia annettiin seuraavista aiheista; Talous (0/2 suosituksesta on toteutunut), Hankinnat (0/2 toteutunut), Henkilöstöä koskevat tavoitteet ja henkilöstöpoliittiset linjaukset (1/9 toteutunut), Uuden lastensairaalan ensimmäinen vuosi (0/1 toteutunut), Naistentaudit ja synnytykset tulosyksikkö (0/2 toteutunut), HUS on aktiivinen ja vaikuttava tutkimusyhteisö (0/3 toteutunut), Lonkkamurtumapotilaiden hoito ja kuntoutus (1/5 toteutunut) ja Terveydenhuollon sähköiset asiointipalvelut (3/4 toteutunut). Annetuista 28 suosituksesta siis toteutui viisi eli noin 18 prosenttia. On kuitenkin tärkeä ottaa huomioon, että vaikka suurin osa suosituksista on edelleen ajankohtaisia, niin lähes kaikissa asioissa, joita ne koskevat on tapahtunut myönteistä kehitystä tai suositusten toteutumiseksi on aloitettu tai suunniteltu toimenpiteitä.

Tulospalkkaukseen liittyvän suosituksen toteutumista ei ollut vielä mahdollista arvioida, koska seuranta-aika uudelleenjärjestelyjen vaikutusten arviointiin on liian lyhyt.

Arviointi on kuvattu yksityiskohtaisemmin arviointikertomuksessa 2021 (PDF 4 Mt) ja arviointimuistiossa (PDF 609 kt).

[if field=suositukset_naytetaanko_laatikko value=1]

Tarkastus­lautakunnan suositukset

[ul][repeater suositukset_listaus]
[li]
[field suositusteksti][/li]
[/repeater][ul]

[else] [/if]
[field suositukset_alateksti]

Arviointikertomus 2021 tiivistelmät