Tilannekatsaus hankintoihin ja hankintatoimeen

Jaa sivu

Tarkastuslautakunta antoi vuosien 2019 ja 2020 arviointikertomuksissa useita suosituksia hankintatoimen kehittämiseksi. Arvioimme, miten suositukset ovat toteutuneet ja mikä on hankintojen ja hankintatoimen tilanne vuoden 2022 alussa.

Hankintoja ei toistaiseksi ole saatu lainmukaiselle tasolle. HUSin tavoitteena on, että kaikista tunnistetuista kilpailuttamattomista tuoteryhmistä on tehty joko hankintapäätös tai niihin liittyvä tarjouspyyntö on julkaistu vuoden 2022 aikana. Arvio jäljellä olevasta hankintavelasta vuoden 2021 lopussa oli 48 milj. euroa.

Vaikka tarkastuslautakunnan vuosina 2019 ja 2020 antamista suosituksista suurin osa on edelleen ajankohtaisia, on hankintojen kuntoon saattamiseksi myös tehty useita toimenpiteitä. Hankintatoimi on organisoitu uudelleen, sitä on resursoitu ja hankintatoimen tavoitetila on määritelty. Haasteena on se, että hankintatoimen järjestelmäratkaisusta ei toistaiseksi ole tehty päätöstä. Järjestelmäpuute vaikuttaa muassa siihen, miten luotettavaa tietoa kilpailuttamattomista hankinnoista saadaan ja miten hankintoja ja hankintatoimea voidaan johtaa kokonaisuutena.

Tarkastuslautakunta toteaa, että hankintoihin liittyy edelleen taloudellisia, toiminnallisia, juridisia ja HUSin mainetta haittaavia riskejä. Lisäksi tarkastuslautakunta esittää huolensa hankinta-asiantuntijoiden suuresta vaihtuvuudesta sekä organisaation oman hankintaosaamisen varmistamisesta.

Arviointi on kuvattu yksityiskohtaisemmin arviointikertomuksessa 2021 (PDF 4 Mt).