Kaksikielisyysohjelman toteutuminen

Jaa sivu

HUS on kaksikielinen kuntayhtymä, joten potilailla on oikeus saada palvelut valitsemallaan kielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi.  Kieliohjelma ruotsin kielen käytön edistämiseksi uusittiin vuonna 2020 vastaamaan HUSin uutta strategiaa. Samalla ohjelman nimi muuttui kaksikielisyysohjelmaksi. Ohjelman tueksi on laadittu toimenpidesuunnitelma.

Asiakkaat ovat pääosin olleet tyytyväisiä saamaansa ruotsinkieliseen palveluun. Potilastyytyväisyyskyselyyn sisältyvän väittämän, ”Pystyin asioimaan äidinkielelläni (suomeksi tai ruotsiksi)”, kanssa joko täysin tai melko samaa mieltä oli 62,4 prosenttia kaikista ruotsinkielisistä vastanneista.

Henkilöstölle maksettava kielenkäyttölisä on samalla tasolla kuin vuonna 2017. Vuonna 2021 kielenkäyttölisää sai noin 11 prosenttia henkilöstöstä. Kielenkäyttölisää saavan henkilökunnan osuus vaihtelee huomattavasti sairaanhoitoalueiden välillä (1,2–70 prosenttia henkilöstöstä).

Ruotsinkielisten potilasohjeiden saatavuuteen on kiinnitetty huomiota, mutta toistaiseksi niiden saatavuus vaihtelee yksiköiden välillä.

Kaksikielisyyttä viedään eteenpäin arjen kohtaamisissa kuten ruotsinkielisillä kahvitunneilla ja vuosittaisen Svenska Veckan -teemaviikon avulla. Kieliohjelman toteutumista ruohonjuuritasolla edistää myös 120 kielilähettilään verkosto.

Vuonna 2017 tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota muun muassa siihen, että HUSin verkkosivujen sisällöt eivät olleet kattavasti saatavilla ruotsin kielellä. Verkkosivut on tämän jälkeen uudistettu ja asia korjattu potilaille suunnatun sisällön osalta. Myös hankintaohjeita on päivitetty. Kaksikelisyysvaatimus huomioidaan, kun hankitaan suoraan potilaiden käyttöön tulevia tavaroita tai palveluita.

Arviointi on kuvattu yksityiskohtaisemmin arviointikertomuksessa 2021 (PDF 4 Mt).