Hoitoon pääsy vuonna 2021

Jaa sivu

Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi kiireettömään hoitoon pääsyyn viime vuosina ja vuonna 2021 jonot useilla erikoisaloilla kasvoivat edelleen. Pandemia on aiheuttanut myös piilossa olevaa hoidon tarvetta. Vuonna 2021 palvelujen kysyntä nousi takaisin pandemiaa edeltäneelle tasolle. Hoitovelan suuruutta ei vielä tiedetä eikä rahallista arviota sen suuruudesta esitetty vuoden 2021 tilinpäätöksessä. 

Vuoden 2021 lopussa noin 3000 potilasta oli odottanut kiireettömään hoitoon pääsyä yli puoli vuotta, mikä on suurin piirtein saman verran kuin vuoden 2020 lopussa. Polikliiniseen hoitoon yli kolme kuukautta odottaneita oli huomattavasti enemmän (7165) kuin edellisen vuoden lopussa. Kolmen viikon määräaika lähetteiden käsittelyssä ylittyi 7406 lähetteen osalta.

Eniten yli puoli vuotta hoitoon pääsyä odottaneita potilaita on kirurgian, silmätautien sekä hammas-, suu- ja leukasairauksien erikoisaloilla. Pisimmät jonot ovat kaihi- sekä polven ja lonkan tekonivelleikkauksissa. Yli puoli vuotta odottaneiden potilaiden määrä on kasvanut myös useilla muilla erikoisaloilla.

Perusterveydenhuoltoon odottavien osastopotilaiden määrä kasvoi koronan vuoksi

Vuoden 2021 kesästä lähtien HUSin suurimpien jäsenkuntien jatkohoitopaikkojen saatavuudessa on ollut ongelmia ja laskutettavien siirtoviivepäivien määrä on noussut voimakkaasti edellisiin vuosiin verrattuna. Laskutettavia siirtoviivepäiviä kertyi 4131, kun niitä edellisenä vuonna oli 922. HUS laskutti kuntia siirtoviivehoitopäivistä kolme miljoonaa euroa (600 euroa/pv).  Siirtoviiveitä selittää koronapotilaiden määrän kasvu kuntien omissa sairaaloissa.

Arviointi on kuvattu yksityiskohtaisemmin arviointikertomuksessa 2021 (PDF 4 Mt).