Tilintarkastajan antamien suositusten toteutuminen

Jaa sivu

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että tilivelvolliset ovat ryhtyneet tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden muistutusten johdosta, jotka tilintarkastaja on antanut tilintarkastuksen yhteydessä.

Tilintarkastaja raportoi tarkastusten tuloksista lautakunnalle säännöllisesti. Lisäksi tilintarkastaja antaa lautakunnalle yhteenvetoraportin, kun tilikauden tarkastus on päättynyt. Tarkastuslautakunta saa vuosittain myös kuntayhtymän johdolta selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy tilintarkastushavaintojen johdosta.

Vuosina 2019–2020 tilintarkastaja raportoi useita hallinnon ja talouden hoidossa havaittuja puutteita ja antoi niihin liittyen suosituksia.  Tarkastuslautakunta katsoo, että suurin osa tilintarkastajan antamista suosituksista on edelleen ajankohtaisia. Niitä ovat esimerkiksi hankintakäytäntöihin ja sopimusten hallinointiin, investointien seurantaan sekä työaikojen seurantaan liittyvät suositukset.

Yksityiskohtaisempi kuvaus suositusten toteutumisesta on esitetty arviointikertomuksessa 2021 (PDF 4 Mt).