Tilintarkastajan tilikaudelta 2021 antamien suositusten toteutuminen

Jaa sivu

Arvioinnissa käytiin läpi keskeisimmät tilintarkastajan tilikaudelta 2021 antamat havainnot ja suositukset. Niitä annettiin seuraavista aiheista: talousarvion toteutuminen, talousarviomuutokset ja toimintakertomuksen sisältö (2/3 suosituksesta on toteutunut); omistajaohjaus (toteutunut 1/1); hankinnat (toteutunut 0/1); sisäisen valvonnan kehittäminen (toteutunut 0/6) ja hoitotakuu (toteutunut 0/1).

Hallitus totesi arviointikertomuksesta 2021 antamassaan lausunnossa, että tilintarkastajan antamien suositusten käsittelyprosessia tullaan kehittämään ja varmistamaan kehitystoimien edistyminen. Loppuvuonna 2022 kuntayhtymän johto toteutti välitarkastelun toimenpiteiden edistymisestä, joka osoitti, että kehitystoimia ei kaikilta osin ole saatu päätökseen.

Lautakunta toistaa jo vuonna 2021 antamansa suosituksen siitä, että tilintarkastajan havaitsemat epäkohdat tulee korjata. Lautakunta edellyttää, että tilivelvollisten johtavien viranhaltijoiden tulee tämä varmistaa.

Havainnot tilintarkastajan suositusten toteutumisesta

  • Myönteistä kehitystä on tapahtunut tilintarkastajan havaintojen ja suositusten edellyttämien kehittämistoimien seurannassa sekä käsittelyssä siten, että muutkin kuin tarkastuksen kohteena olevat yksiköt voivat niistä hyötyä.
  • Monet tilintarkastajan vuonna 2021 antamista suosituksista ovat edelleen ajankohtaisia. Osa tilintarkastajan havaitsemista epäkohdista toistuu vuodesta toiseen.

Arviointi on kuvattu yksityiskohtaisemmin arviointikertomuksessa 2022 (PDF 4 Mt) ja arviointimuistiossa (PDF 174 kt).