Asiantuntijapalvelujen käyttö hallinnon tukena

Jaa sivu

Arvioinnin tavoitteena oli selvittää HUS Yhteiset -tulosalueen asiantuntijapalvelujen käyttöä vuonna 2022. Arvioinnissa tarkasteltiin asiantuntijapalvelujen hankintaa, sopimuskäytäntöjä ja kustannuksia.

HUS täydentää omaa asiantuntemustaan ulkopuolelta hankittavilla asiantuntija- ja konsulttipalveluilla toimintansa suunnittelemiseksi ja ohjaamiseksi. Samanaikaisesti on hallittava riskit, joita asiantuntijapalvelujen hankkimiseen liittyy. On harkittava, missä tilanteissa käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita ja milloin vahvistetaan omaa osaamista. Lisäksi on varmistettava yhteiset pelisäännöt läpi organisaation sekä hankintojen läpinäkyvyys. 

HUSin viimeisimmässä hankintastrategiassa vuodelta 2016 ei ole erikseen kuvattu asiantuntija- ja konsulttipalvelujen hankintaa. Vuonna 2022 saatiin päätökseen HUSin hankintojen strategisia linjauksia koskenut hanke, joka on tarkoitus sovittaa yhteen HUSin uuden strategian kanssa.

Sopimusten hallinta ja seuranta vaativat edelleen kehittämistä

HUS-tasolla vuonna 2022 asiantuntija- ja konsulttipalveluihin käytettiin 13,8 miljoonaa euroa, mikä on noin miljoona euroa enemmän kuin edellisenä vuonna ja noin 8,9 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2017.

HUS Yhteiset tulosalue käytti kaikkiaan 6,5 miljoonaa euroa asiantuntija- ja konsulttipalveluihin vuonna 2022. Asiantuntija- ja konsulttipalvelujen ostoja ovat kasvattaneet viime vuosina muun muassa sisäisen tarkastuksen ulkoistaminen vuonna 2020 sekä hankintoihin liittyvien asiantuntijapalvelujen käytön lisääntyminen.

HUSin intranet -sivujen hankintapankista löytyy tiedot osasta HUSin voimassa olevista hankintasopimuksista. Asiantuntija- tai konsulttipalveluja koskevia sopimuksia ei ole hankintapankissa eikä sopimusten ja niihin liittyvien ostojen seuranta luotettavasti ole tällä hetkellä mahdollista.

Havainnot asiantuntijapalvelujen käytöstä

  • Dynaaminen rekisteri ja puitesopimukset pienentävät riskiä hankintojen ketjutuksille ja lisäävät hankintojen läpinäkyvyyttä.
  • Puitesopimuksia asiantuntija- ja konsulttipalveluista ei ole kattavasti saatavilla intranetistä/hankintapankista.
  • Talousarviossa ja tilinpäätös- ja toimintakertomuksessa ei ole eritelty asiantuntija- ja konsulttipalvelujen kuluja.
  • Laskutustiedon yhdistäminen sopimuksiin ei ole mahdollista nykyisillä järjestelmillä. Asiantuntija- ja konsulttipalveluostoihin on kirjattu paljon muitakin kuluja kuin mitä kyseiseen luokkaan kuuluu.

Arviointi on kuvattu yksityiskohtaisemmin arviointikertomuksessa 2022 (PDF 4 Mt).