Revisionsnämnden möter kommuninvånaren

Revisionsnämnden möter kommuninvånaren

Vet du hur HUS uppnår de mål som ställts upp och vad det kostar? Hur används gemensamma medel vid HUS? Nu är det lättare att hitta svar på dessa frågor på HUS revisionsnämnds webbplats arviointikertomushus.fi.

HUS, Finlands största hälso- och sjukvårdsorganisation och serviceproducent inom den specialiserade sjukvården, övervakas av många olika instanser. En av övervakarna är revisionsnämnden, vars uppgift är att utvärdera hur HUS strategi har förverkligats och huruvida de ärenden som fullmäktige beslutat om har genomförts enligt planerna. Revisionsnämnden utarbetar årligen en utvärderingsberättelse. Redan kommunallagen föreskriver att utvärderingsberättelsen är en offentlig handling och ska publiceras på webben.

När revisionsnämnden utvärderar HUS verksamhet och ger rekommendationer för utveckling av verksamheten är den i praktiken i finansiärernas tjänst, dvs. HUS ägarkommuner och kommuninvånarna. Därför är denna webbplats som togs i bruk i juni 2020 avsedd för just dig och alla kommuninvånare. Vårt mål är att med hjälp av webbplatsen göra revisionsnämndens arbete synligare än tidigare. Vi hoppas att webbplatsen hjälper dig att bedöma förverkligandet av god förvaltningssed och det gemensamma intresset.

Utvärderingsberättelsen är tillgänglig för alla

I egenskap av betydande offentlig aktör förutsätts HUS vara särskilt ansvarsfull och bedriva en transparent verksamhet. Revisionsnämnden vill för sin del öka öppenheten i förvaltningen genom att publicera sina utvärderingar på en webbplats.

Att publicera utvärderingsinformationen på webben är viktigt också för att informationen ska vara så tillgänglig och användbar som möjligt för olika användare.  Att förbättra utvärderingsberättelsens tillgänglighet är en annan viktig orsak till att en webbplats skapats. I en webbpublikation är det lättare att beakta olika användares behov, till exempel olika språk, funktionsnedsättningar och begränsningar.

Utvärderingsberättelserna av HUS revisionsnämnd har under flera år valts ut bland Finlands bästa. Trots detta vill revisionsnämnden vidareutveckla och förbättra nivån på sina berättelser.  På denna webbplats publiceras sammandrag av de omfattande utvärderingarna, vilka snabbt och enkelt ger en uppfattning om vad som har utvärderats samt vilka slutsatser och rekommendationer revisionsnämnden har kommit fram till. Mer detaljerade uppgifter om utvärderingarna publiceras fortsättningsvis i utvärderingsberättelsens pdf-version och utvärderingspromemorian. Du hittar dem också på dessa sidor.

Förhoppningsvis kommer webbplatsen arviointikertomushus.fi att motivera kommuninvånarna att följa det som händer vid HUS och öka intresset för revisionsnämndens arbete.

Vi tar gärna emot förslag på hur webbplatsen kan utvecklas och förslag på eventuella utvärderingsteman!

Utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen, [email protected]