Tarkastuslautakunta kohtaa kuntalaisen

Tarkastuslautakunta kohtaa kuntalaisen

Tiedätkö miten HUS saavuttaa sille asetetut tavoitteet ja millä kustannuksilla? Miten yhteisiä varoja HUSissa käytetään? Nyt vastauksia näihin kysymyksiin on entistä helpompi löytää HUSin tarkastuslautakunnan arviointikertomushus.fi-sivustolta.

HUSia, Suomen suurinta terveydenhuollon organisaatiota ja erikoissairaanhoidon palveluntuottajaa, valvotaan monelta eri taholta. Yksi valvoja on tarkastuslautakunta, jonka tehtävänä on arvioida, miten HUSin strategia on toteutunut ja ovatko valtuuston päättämät asiat toteutuneet suunnitellusti. Tarkastuslautakunta laatii vuosittain arviointikertouksen ja jo kuntalaki määrää, että se on julkinen asiakirja ja että se tulee julkaista verkossa.

Arvioidessaan HUSin toimintaa sekä antaessaan suosituksia toiminnan kehittämiseksi tarkastuslautakunta on käytännössä rahoittajien eli HUSin omistavien kuntien ja kuntalaisten palveluksessa. Siksi tämä kesäkuussa 2020 käyttöön otettu verkkosivusto on tarkoitettu juuri sinulle ja jokaiselle kuntalaisille. Tavoitteenamme on tehdä sivuston avulla tarkastuslautakunnan työtä aiempaa näkyvämmäksi. Toivomme, että sivusto auttaa sinua arvioimaan hyvän hallintotavan ja yhteisen edun toteutumista.

Arviointikertomus kaikkien saataville

Merkittävänä julkisena toimijana HUSilta edellytetään erityistä vastuullisuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä. Tarkastuslautakunta haluaa omalta osaltaan lisätä hallinnon avoimuutta julkaisemalla arviointinsa verkkosivuna.

Arviointitiedon tarjoaminen verkossa on tärkeää myös siksi, että se olisi mahdollisimman hyvin erilaisten käyttäjien saavutettavissa ja käytettävissä.  Arviointikertomuksen saavutettavuuden parantaminen onkin toinen tärkeä syy verkkosivuston perustamiselle. Verkkojulkaisussa on helpompi huomioida erilaisten käyttäjien tarpeet esimerkiksi eri kielet, vammat ja rajoitteet.

HUSin tarkastuslautakunnan arviointikertomukset on useana vuonna valittu Suomen parhaimmiston joukkoon. Tästä huolimatta tarkastuslautakunta haluaa edelleen kehittää ja parantaa kertomustensa tasoa.  Tällä verkkosivustolla laajoista arvioinneista julkaistaan tiivistelmät, joista saa nopeasti ja helposti käsityksen siitä, mitä on arvioitu ja mihin johtopäätöksiin ja suosituksiin tarkastuslautakunta on päätynyt. Yksityiskohtaisemmat tiedot arvioinnista julkaistaan edelleen arviointikertomuksen pdf-versiossa ja arviointimuistiossa. Löydät myös ne näiltä sivuilta.

Toivottavasti arviointikertomushus.fi sivusto motivoi kuntalaisia seuraamaan HUSin asioita ja lisää kiinnostusta tarkastuslautakunnan työtä kohtaan.

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia sivuston kehittämiseksi sekä ehdotuksia mahdollisista arviointiaiheista!

Arviointijohtaja Pirjo Räsänen, pirjo.rasanen@hus.fi