Tarkastuslautakunnan työskentely keväällä 2023

Jaa sivu

HUSissa on syksystä 2022 lähtien toiminut kaksi tarkastuslautakuntaa: HUS kuntayhtymän tarkastuslautakunta ja vuoden 2023 alusta aloittaneen HUS-yhtymän tarkastuslautakunta. Molemmat lautakunnat toimivat siihen asti, kunnes HUS-kuntayhtymän tilinpäätös ja vastuuvapaus sekä arviointikertomus tilikaudelta 2022 on hyväksytty. HUS-kuntayhtymän tarkastuslautakunta valmistelee siis arviointikertomuksen 2022, joka on tarkoitus hyväksyä huhtikuun lopussa. Arviointikertomus tullaan julkaisemaan www.arviointikertomushus.fi sivustolla ennen kesäkuun yhtymäkokousta.

HUS-yhtymän tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä. Puheenjohtajana toimii Carita Orlando (Kok. Vantaa) ja varapuheenjohtajana Tuula Mohamud (Vihr. Helsinki). Muut jäsenet ovat Jonne Juntura (SDP Helsinki), Hanna-Leena Hemming (Kok. Helsinki), Hannele Kerola (SDP Espoo) ja Jari Oksanen (Vihr. Porvoo). Lautakunnalla on laajaa kokemusta yhteiskunnan eri sektoreilta.

Tarkastuslautakunta aloitti työnsä syksyllä 2022 kilpailuttamalla HUS-yhtymän tilintarkastuspalvelut. Yhtymäkokous päätti asiasta 15.3.2023. Tilintarkastusyhteisöksi valittiin BDO Audiator Oy.  Tammikuussa 2023 lautakunta hyväksyi arviointityötä ohjaavan laatuohjeen, jossa määritetään lautakunnan lakisääteisen arviointitehtävän toteuttamisen periaatteet.

Lautakunta on päättänyt aiheet, joita se tulee arvioimaan toimikaudellaan vuosina 2023–2025.  Aiheita tarkennetaan vuosittain hyväksyttävissä työohjelmissa.  Työohjelma 2023 sisältää kuten aiemmatkin arviointikertomukset vuosittain toistuvat aiheet: tavoitteiden toteutuminen, taloudellinen tilanne, hoitoon pääsy, tarkastuslautakunnan aiemmin antamien suositusten toteutuminen ja tilintarkastajan suositusten toteutuminen. Tuloksellisuustarkastuksen pääpaino on vuonna 2023 henkilöstössä. Lisäksi lautakunta arvioi hoitotyön johtamista ja kehittämistä, synnytystoimintaa, HUS julkisuuskuvaa ja sitä, miten HUS-yhtymän ensimmäinen toimintavuosi on sujunut. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraation toteutumista arvioidaan palliatiivisen hoidon ja apuvälinepalvelun organisoinnin ja toimivuuden kautta.

Oman lisänsä tarkastuslautakunnan arviointityön kohdistamiseen tuovat ympäröivässä maailmassa tapahtuvat muutokset. Sotepe-uudistuksen myötä muuttui moni asia. Lautakunnan on tärkeää luoda yhteistyötä Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin ulkoisten tarkastustoimien kanssa.

Tässä uudessa tilanteessa, uudessa HUS-yhtymässä, tarkastuslautakunnan on hyvä lähteä toteuttamaan arviointityötä, jonka tarkoituksena on auttaa kehittämään HUS-yhtymän toimintaa siten, että HUSin missio – Joka päivä, jokaiselle potilaalle, yhä parempaa hoitoa – toteutuu.

Pirjo Räsänen

Arviointijohtaja