Tarkastus­lautakunta

HUSin tarkastuslautakunta on lakisääteinen toimielin, jonka tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Lisäksi tarkastuslautakunta arvioi HUSin toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta järjestää myös kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksen, mukaan lukien tilintarkastuksen, ja valvoo keskeisten HUSin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoituksia.


Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat poliittisia päättäjiä, jotka valitaan joka neljäs vuosi kuntavaalin tulosten perusteella.


Tarkastuslautakunta antaa vuosittain valtuustolle arviointikertomuksen, jossa julkaistaan edellistä vuotta koskevien arviointien tulokset ja annetaan suosituksia toiminnan kehittämiseksi. Valtuuston asettamien tavoitteiden lisäksi lautakunta arvioi aina myös muita tärkeäksi katsomiaan aiheita.


Tarkastuslautakunnan tehtävät perustuvat kuntalakiin (410/2015 § 121) ja sillä on laaja tiedonsaantioikeus arviointitehtävän hoitamista varten.

Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimi arviointijohtaja Pirjo Räsänen ([email protected]).

HUSin tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Oy ja vastuunalaisena tilintarkastajana Jorma Nurkkala, JHT, KHT.


Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii itsenäisenä tulosalueena ulkoisen tarkastuksen yksikkö, joka on riippumaton kuntayhtymän hallituksesta ja sen alaisesta organisaatiosta. Ulkoisen tarkastuksen yksikön esimiehenä toimii arviointijohtaja.


Tarkastuslautakunnan työohjelma 2020


Tarkastuslautakunnan kokoukset 2021

28.1., 4.3., 31.3., 19.4., 6.5., 17.6., 12.8., 9.9. ja 7.10. 

Video tarkastus­lautakunnan toiminnasta

HUSin tarkastus­lautakunnan jäsenet 2017-2021

Jaa sivu