Tarkastus­lautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida HUSille asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Lisäksi tarkastuslautakunta järjestää HUS-yhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksen, mukaan lukien tilintarkastuksen, ja valvoo keskeisten HUSin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoituksia.

 

Tarkastuslautakunnan tehtävät perustuvat lakiin hyvinvointialueesta (611/2021 § 125) ja lautakunnalla on laaja tiedonsaantioikeus arviointitehtävän hoitamista varten. Tarkastuslautakunta antaa vuosittain yhtymäkokoukselle arviointikertomuksen, jossa julkaistaan edellistä vuotta koskevien arviointien tulokset ja annetaan suosituksia toiminnan kehittämiseksi. 

 

 

Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimi arviointijohtaja Pirjo Räsänen (pirjo.rasanen@hus.fi). 

 

Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii itsenäisenä tulosalueena ulkoisen tarkastuksen yksikkö, joka on riippumaton kuntayhtymän hallituksesta ja sen alaisesta organisaatiosta. 

 

 

HUS-yhtymän tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy ja vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Minna Ainasvuori (minna.ainasvuori@bdo.fi). 

 

 

Tarkastuslautakunnan työohjelma 2023

Vuonna 2023 tarkastuslautakunta arvioi talousarviossa asetettujen tavoitteiden lisäksi seuraavia aiheita

 

  • HUSin taloudellinen tilanne 
  • Hoitoon pääsy
  • Henkilöstön saatavuus, osaaminen ja työhyvinvointi
  • Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen
  • Synnytystoiminta
  • HUS julkisuudessa
  • Apuvälinepalvelut
  • Palliatiivinen hoito
  • HUS-yhtymän 1. vuosi
 

 

Tarkastuslautakunnan kokoukset 2023

15.6., 31.8., 25.9., 26.10., 16.11., 14.12

 

HUSin tarkastus­lautakunnan jäsenet 2022-2025

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Kansallinen Kokoomus, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Tuula Mohamud_MS_7538 pysty

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja

Vihreä liitto, Helsinki

Tarkastuslautakunnan jäsen

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Helsinki

Kerola Hannele pysty LoRes

Tarkastuslautakunnan jäsen

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Oksanen Jari pysty LoRes

Tarkastuslautakunnan jäsen

Vihreä liitto, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Tarkastuslautakunnan jäsen

Perussuomalaiset, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

HUS-kuntayhtymän tarkastuslautakunta 2021–2022

HUS-kuntayhtymän tarkastuslautakunnan toimikausi on päättynyt lautakunnan annettua arviointikertomuksen vuodelta 2022. HUS-kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäseninä toimi seuraavat henkilöt:


Matti Parpala, puheenjohtaja (Kok., Helsinki)

Hanna Varis, varapuheenjohtaja (SDP, Helsinki)

Kristiina Hakala (Kok., Hyvinkää)

Ulf Kjerin (r., Kirkkonummi)

Tuula Mohamud (vihr., Helsinki)

Ari Oksanen, (Kok., Sipoo)

Teemu Purojärvi, (PS., Vantaa)

HUSin tarkastuslautakunta on lakisääteinen toimielin, jonka tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Lisäksi tarkastuslautakunta arvioi HUSin toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta järjestää myös kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksen, mukaan lukien tilintarkastuksen, ja valvoo keskeisten HUSin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoituksia.

Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat poliittisia päättäjiä, jotka valitaan joka neljäs vuosi kuntavaalin tulosten perusteella.

Tarkastuslautakunta antaa vuosittain valtuustolle arviointikertomuksen, jossa julkaistaan edellistä vuotta koskevien arviointien tulokset ja annetaan suosituksia toiminnan kehittämiseksi. Valtuuston asettamien tavoitteiden lisäksi lautakunta arvioi aina myös muita tärkeäksi katsomiaan aiheita.

 

Tarkastuslautakunnan tehtävät perustuvat kuntalakiin (410/2015 § 121) ja sillä on laaja tiedonsaantioikeus arviointitehtävän hoitamista varten.

Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimi arviointijohtaja Pirjo Räsänen (pirjo.rasanen@hus.fi).

HUSin tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Oy ja vastuunalaisena tilintarkastajana Juha Huuskonen, JHT, KHT (juha.huuskonen@kpmg.fi).

Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii itsenäisenä tulosalueena ulkoisen tarkastuksen yksikkö, joka on riippumaton kuntayhtymän hallituksesta ja sen alaisesta organisaatiosta. Ulkoisen tarkastuksen yksikön esimiehenä toimii arviointijohtaja.

 

Tarkastuslautakunnan kokoukset 2022 

27.1., 3.3., 7.4., 28.4., 24.5., 16.6., 25.8.


Tarkastuslautakunnan jäsenet 2021- (alkaen 14.10.2021)

Matti Parpala, pj. (kok., Helsinki), Hanna Varis, vpj. (sd, Helsinki), Tuula Mohamud (vihr., Helsinki), Kristiina Hakala (kok., Hyvinkää), Teemu Purojärvi (ps., Vantaa), Ari Oksanen (kok., Sipoo), Ulf Kjerin (rkp., Kirkkonummi).


Tarkastuslautakunnan 2017-2021 jäsenet (13.10.2021 asti)

Seija Muurinen, pj. (kok., Helsinki), Hannu Tuominen, vpj. (vihr., Helsinki), Maija Anttila (sd., Helsinki), Tapani Eskola (sd., Porvoo), Heikki Kurkela (kok., Kauniainen), Jüri Linros (kok. Kerava), Minttu Räty (vihr., Vantaa).

Jaa sivu