Tarkastus­lautakunta

HUSin tarkastuslautakunta on lakisääteinen toimielin, jonka tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Lisäksi tarkastuslautakunta arvioi HUSin toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta järjestää myös kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksen, mukaan lukien tilintarkastuksen, ja valvoo keskeisten HUSin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoituksia.


Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat poliittisia päättäjiä, jotka valitaan joka neljäs vuosi kuntavaalin tulosten perusteella. Tarkastuslautakunta antaa vuosittain valtuustolle arviointikertomuksen, jossa julkaistaan edellistä vuotta koskevien arviointien tulokset ja annetaan suosituksia toiminnan kehittämiseksi. Valtuuston asettamien tavoitteiden lisäksi lautakunta arvioi aina myös muita tärkeäksi katsomiaan aiheita.

Tarkastuslautakunnan tehtävät perustuvat kuntalakiin (410/2015 § 121) ja sillä on laaja tiedonsaantioikeus arviointitehtävän hoitamista varten.


Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimi arviointijohtaja Pirjo Räsänen (pirjo.rasanen@hus.fi).

HUSin tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Oy ja vastuunalaisena tilintarkastajana Juha Huuskonen, JHT, KHT (juha.huuskonen@kpmg.fi).


Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii itsenäisenä tulosalueena ulkoisen tarkastuksen yksikkö, joka on riippumaton kuntayhtymän hallituksesta ja sen alaisesta organisaatiosta. Ulkoisen tarkastuksen yksikön esimiehenä toimii arviointijohtaja.


Tarkastuslautakunnan työohjelma 2022

Vuonna 2022 tarkastuslautakunta tulee arvioimaan valtuuston talousarviossa asettamien tavoitteiden lisäksi seuraavia aiheita:


  • HUSin taloudellinen tilanne ja tuottavuusohjelman toteutuminen
  • Hoitoon pääsy
  • Hoidon vaikuttavuus
  • Asiakasosallisuus palvelujen kehittämisessä
  • Toimitilat
  • Asiantuntijapalveluiden käyttö
  • HUSin sisäinen viestintä säännöistä ja ohjeista
  • Apotti
  • HUSin toimintaan kohdistuva ulkopuolinen valvonta
  • Lasten ja nuorten hyvinvointi – yhteisarviointi pääkaupunkiseudun tarkastuslautakuntien kanssa, jossa HUSin osalta selvitetään, miten HYKS-alueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa 2021–2025 lasten ja nuorten mielenterveyspalveluille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet.

Lisäksi seurataan tilintarkastajan antamien suositusten sekä arviointikertomuksissa 2020 ja 2021 annettujen suositusten toteutumista.

HUSin tarkastus­lautakunnan jäsenet 2021-

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

(kok.) Helsinki

Hanna Varis_MS_7578 pysty

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja

(SDP) Helsinki

Ulf Kjerin_MS_7617 pysty

Tarkastuslautakunnan jäsen

(r.) Kirkkonummi

Tarkastus­lautakunnan kokoukset 2022

27.1.

3.3.

7.4.

28.4.

16.6.

25.8.

29.9.

27.10.

24.11.

15.12.

 

Tarkastuslautakunnan 2017-2021 jäsenet (13.10.2021 asti)

Seija Muurinen, pj. (kok., Helsinki), Hannu Tuominen, vpj. (vihr., Helsinki), Maija Anttila (sd., Helsinki), Tapani Eskola (sd., Porvoo), Heikki Kurkela (kok., Kauniainen), Jüri Linros (kok. Kerava), Minttu Räty (vihr., Vantaa).

HUSin tarkastuslautakunta on lakisääteinen toimielin, jonka tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Lisäksi tarkastuslautakunta arvioi HUSin toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta järjestää myös kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksen, mukaan lukien tilintarkastuksen, ja valvoo keskeisten HUSin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoituksia.

Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat poliittisia päättäjiä, jotka valitaan joka neljäs vuosi kuntavaalin tulosten perusteella.

Tarkastuslautakunta antaa vuosittain valtuustolle arviointikertomuksen, jossa julkaistaan edellistä vuotta koskevien arviointien tulokset ja annetaan suosituksia toiminnan kehittämiseksi. Valtuuston asettamien tavoitteiden lisäksi lautakunta arvioi aina myös muita tärkeäksi katsomiaan aiheita.

 

Tarkastuslautakunnan tehtävät perustuvat kuntalakiin (410/2015 § 121) ja sillä on laaja tiedonsaantioikeus arviointitehtävän hoitamista varten.

Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimi arviointijohtaja Pirjo Räsänen (pirjo.rasanen@hus.fi).

HUSin tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Oy ja vastuunalaisena tilintarkastajana Juha Huuskonen, JHT, KHT (juha.huuskonen@kpmg.fi).

Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii itsenäisenä tulosalueena ulkoisen tarkastuksen yksikkö, joka on riippumaton kuntayhtymän hallituksesta ja sen alaisesta organisaatiosta. Ulkoisen tarkastuksen yksikön esimiehenä toimii arviointijohtaja.

 

Tarkastuslautakunnan kokoukset 2022 

27.1., 3.3., 7.4., 28.4., 24.5., 16.6., 25.8.


Tarkastuslautakunnan jäsenet 2021- (alkaen 14.10.2021)

Matti Parpala, pj. (kok., Helsinki), Hanna Varis, vpj. (sd, Helsinki), Tuula Mohamud (vihr., Helsinki), Kristiina Hakala (kok., Hyvinkää), Teemu Purojärvi (ps., Vantaa), Ari Oksanen (kok., Sipoo), Ulf Kjerin (rkp., Kirkkonummi).


Tarkastuslautakunnan 2017-2021 jäsenet (13.10.2021 asti)

Seija Muurinen, pj. (kok., Helsinki), Hannu Tuominen, vpj. (vihr., Helsinki), Maija Anttila (sd., Helsinki), Tapani Eskola (sd., Porvoo), Heikki Kurkela (kok., Kauniainen), Jüri Linros (kok. Kerava), Minttu Räty (vihr., Vantaa).

Jaa sivu