Tarkastus­lautakunta

Tarkastuslautakunta arvioi HUSille asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Lisäksi tarkastuslautakunta järjestää HUS-yhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksen, mukaan lukien tilintarkastuksen, ja valvoo keskeisten HUSin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoituksia. 

Tarkastuslautakunnan tehtävät perustuvat lakiin hyvinvointialueesta (611/2021 § 125). Lautakunnalla on laaja tiedonsaantioikeus arviointitehtävän hoitamista varten. Tarkastuslautakunta antaa vuosittain yhtymäkokoukselle arviointikertomuksen, jossa julkaistaan edellistä vuotta koskevien arviointien tulokset ja annetaan suosituksia toiminnan kehittämiseksi.  

Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii arviointijohtaja Pirjo Räsänen (pirjo.rasanen@hus.fi). Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii itsenäisenä tulosalueena ulkoisen tarkastuksen yksikkö, joka on riippumaton kuntayhtymän hallituksesta ja sen alaisesta organisaatiosta. 

HUS-yhtymän tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy ja vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Minna Ainasvuori (minna.ainasvuori@bdo.fi). 

Video: Tarkastuslautakunta kuntalaisen palveluksessa

Tarkastuslautakunnan työohjelma 2024

Vuonna 2024  tarkastuslautakunta arvioi talousarviossa asetettujen tavoitteiden ja HUSin taloudellisen tilanteen lisäksi hoitoon pääsyä ja yhdenvertaisuutta hoitoon pääsyssä, omistajaohjausta, ostopalvelusopimusten valvontaa, korruption torjuntaa, kehitysvammaisten vaativan erityistason palveluita sekä harvinaissairauksien hoitoa. Lisäksi arvioidaan yritysyhteistyötä ja tutkimustoiminnan rahoitusta. Työohjelmaan sisältyy myös tulosaluearviointeja.

Tarkastuslautakunnan kokoukset 2024

25.4., 23.5., 18.6., 22.8., 19.9., 24.10., 21.11., 19.12.

HUSin tarkastus­lautakunnan jäsenet 2022-2025

Orlando Carita pysty LoRes
Carita Orlando

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Kansallinen Kokoomus, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Tuula Mohamud_MS_7538 pysty

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja

Vihreä liitto, Helsinki

person_2

Tarkastuslautakunnan jäsen

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Helsinki

Kerola Hannele pysty LoRes

Tarkastuslautakunnan jäsen

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Oksanen Jari pysty LoRes

Tarkastuslautakunnan jäsen

Vihreä liitto, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

person_2

Tarkastuslautakunnan jäsen

Perussuomalaiset, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue