Hoitoon pääsy vuonna 2022

Jaa sivu

Hoitoon pääsy erikoissairaanhoidossa on vaikeutunut. Palvelutuotannon määrä on laskenut samalla kun kysyntä on hieman lisääntynyt. Terveydenhuoltolain mukaiset hoitoon pääsyn määräajat toteutuivat aiempaa heikommin.

Vuonna 2022 kiireettömien lähetteiden määrä väheni 0,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Hoidettujen eri erikoissairaanhoidon potilaiden määrä kasvoi hieman. Synnytysten määrä laski noin 10 prosenttia, ja sekä erikoissairaanhoidon että yhteispäivystyksen päivystyskäyntien määrä laski vuodesta 2021.

Päivystyksessä odotettiin entistä kauemmin, ja usein yli Sosiaali- ja terveysministeriön suositteleman 4 tunnin kokonaishoitoajan. Päivystyksen etävastaanotoista saatiin hyviä kokemuksia Peijaksen, Jorvin ja Hyvinkään alueen kunnissa toteutetussa kokeilussa. Etävastaanottoa pidettiin helppona ja turvallisena asiointitapana.

Kolmen viikon määräajan jälkeen käsiteltyjen lähetteiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Myös yli puoli vuotta kiireettömään hoitoon odottaneita potilaita oli edellistä vuotta enemmän.  Hoitoon pääsy on vaikeutunut useilla erikoisaloilla. Pisimmät jonot ovat kaihileikkauksissa sekä polven ja lonkan tekonivelleikkauksissa.

HUSin kaihiyksikössä on purettu leikkausjonoja optikkovastaanottojen avulla. Vapautuneen lääkäriresurssin ansiosta yksikössä on kyetty ottamaan käyttöön uusi leikkaussali useampana päivänä viikossa, ja jatkossa leikkauksia voidaan tehdä aiempaa enemmän.

Hoitoon pääsyssä haasteita lasten ja nuorten sairauksissa

Uuden lastensairaalan teho-osasto on pystynyt hoitamaan aiempaa vähemmän potilaita. Tehohoito- ja tehovalvontahoitopäivien tuotannon vaje oli vuonna 2022 noin 1000 hoitopäivää. HUS teki syksyllä 2022 omavalvontailmoituksen aluehallintovirastolle ja Valviralle lasten ja nuorten hoitoon pääsystä, ja lasten tehohoidon kansallisen saatavuuden varmistamiseksi asetettiin työryhmä lokakuussa 2022. Tilanteeseen on haettu ratkaisua muun muassa purkamalla leikkausjonoja lisätöinä ja organisoimalla uudestaan lasten teho- ja tehovalvontaosastojen toimintaa.

Perusterveydenhuoltoon odottavien osastopotilaiden määrä kasvoi

Potilaiden siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon jatkohoitoon vaikeutui vuoden aikana. Laskutettavia siirtoviivehoitopäiviä kertyi 15 759, kun niitä edellisenä vuonna oli 4928. HUS laskutti kuntia siirtoviivehoitopäivistä 10,1 miljoonaa euroa (630 euroa/pv). Siirtoviiveitä selitti jatkohoitopaikkojen puute ja vaikeudet hoitohenkilökunnan saatavuudessa.

Havainnot hoitoon pääsystä

  • Kiireettömien lähetteiden käsittely 3 viikon määräajassa toteutui aiempaa heikommin. Yli 6 kuukautta hoitoon odottaneita potilaita oli edellistä vuotta enemmän. Hoitoon pääsy on vaikeutunut useilla erikoisaloilla. Pula hoitohenkilökunnasta vaikeuttaa leikkaustoimintaa.
  • Lasten tehohoito- ja tehovalvontaa ei ole voitu tuottaa suunnitellusti hoitohenkilöstön saatavuusongelmien vuoksi.
  • Potilaat odottavat päivystyksessä usein yli STM:n suositteleman 4 tunnin kokonaishoitoajan. Päivystyksen etävastaanotoista on saatu hyviä kokemuksia.
  • Kaihileikkaustoimintaa on tehostettu onnistuneesti henkilöstön työnjakoa kehittämällä.
  • Siirtoviivehoitopäiviä laskutettiin merkittävästi edellisvuotta enemmän.

Arviointi on kuvattu yksityiskohtaisemmin arviointikertomuksessa 2022 (PDF 4 Mt).