Tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

Jaa sivu

Valtuusto asetti talousarviossa 2022 HUSille 4 strategian toteutumiseen liittyvää tavoitetta ja 4 sitovaa taloudellista tavoitetta. Lisäksi tytäryhteisöille asetettiin taloudellisia tavoitteita.

Strategiset tavoitteet toteutuivat heikosti

Neljästä strategisesta tavoitteesta 3 ei toteutunut ja yhden tavoitteen toteutumista ei voitu arvioida, koska mittari ja tavoitetaso eivät ole yksiselitteisiä.

  • Meillä on riittävästi osaavaa henkilökuntaa – Tavoite ei toteutunut.
  • Mittaamme hoitotuloksia ja kehitämme toimintaamme niiden ja saadun palautteen pohjalta kattavasti – Tavoite ei toteutunut.
  • Parannamme kokonaistuottavuutta yhdessä sote-kumppaniemme kanssa hyödyntämällä yhtenäisiä prosesseja ja hoitoketjuja – Tavoitteen toteutumista ei voida arvioida. Mittari, tavoitetaso ja toteuma on kuvattu niin, ettei tavoitteen toteutuminen ole yksiselitteisesti mitattavissa.
  • Tuotamme sujuvat digitaaliset palvelut ja työkalut sekä asiakkaille että henkilöstölle – Tavoite ei toteutunut.

Lähes kaikki tavoitteet ja mittarit ovat vaihtuneet edellisestä vuodesta, jonka vuoksi vertailua aiempaan vuoteen ei voida tehdä. Tämän vuoksi on vaikea seurata, miten tavoitteet toteutuvat strategiakaudella ja miten strategia kokonaisuutena toteutuu. Tarkastuslautakunta kiinnitti asiaan huomiota myös vuoden 2021 arviointikertomuksessa.

Taloudelliset tavoitteet pääosin toteutuivat muutettuun talousarvioon verrattuna

Vuoden 2022 taloudelliset sitovat tavoitteet koskivat tilikauden tulosta, sitovia nettokuluja, investointien ja pitkäaikaisen lainakannan enimmäismäärää. Tavoitteista toteutui muutettuun talousarvioon nähden investointien yhteismäärä (276 milj. euroa), pitkäaikaisen lainakannan enimmäismäärä (866 milj. euroa) sekä tilikauden tulos (0 euroa). Sitovat nettokulut (1 978 milj. euroa) ylittivät alkuperäisen talousarvion noin 4,1 miljoonalla eurolla ja muutetun talousarvion noin 1,6 miljoonalla eurolla.

Tytäryhtiöiden tavoitteet toteutuivat osittain

Talousarviossa 2022 asetettiin HUSin neljälle tytäryhtiölle sitovia tavoitteita, jotka koskivat yhtiöiden tulosta, tuottavuutta ja pääoman tuottoa. HYKS-instituutille asetettiin lisäksi tutkimusten määrään liittyvä tavoite. Tavoitteista 6 toteutui ja 3 ei toteutunut. Toteutumatta jäivät HYKS-instituutti Oy:n tavoite tutkimusten määrästä sekä Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n tulos- ja tuottavuustavoitteet.

Havainnot tavoitteiden toteutumisesta

  • Valtuuston nähden sitovat taloudelliset tavoitteet toteutuivat sitovia nettokuluja lukuun ottamatta.
  • Strategisia tavoitteita ja mittareita ei kaikilta osin määritelty talousarviossa 2022 siten, että niiden toteutuminen olisi yksiselitteisesti todennettavissa. Kaikille mittareille ei esitetty tavoitearvoja.
  • Toiminnallisille tavoitteille ei asetettu mitattavissa olevia tavoitearvoja vuonna 2022.

Arviointi on kuvattu yksityiskohtaisemmin arviointikertomuksessa 2022 (PDF 4 Mt)