Tarkastuslautakunnan arviointityö vuonna 2020

Tarkastuslautakunnan arviointityö vuonna 2020

Koronavirus on pakottanut meidät kaikki sopeutumaan ja toimimaan ns. uudessa normaalissa tilanteessa, joka vaikuttaa kaikkeen, niin myös tarkastuslautakunnan arviointityöhön. Samalla arviointi on entistä tärkeämpää. Tarvitaan tietoa siitä, miten toiminta on saatu sujumaan ja mitä voimme tästä poikkeuksellisesta tilanteesta oppia tulevaisuutta varten.

Kuntien ja sitä kautta myös kuntayhtymien taloustilanne oli huono jo ennen koronaa, ja nyt se on huolestuttava. Samalla kun myös erikoissairaanhoidon rahoituspohja heikkenee, hoitovelka kasvaa pidentyvien hoitojonojen myötä. HUSissa on arvioitu, että vuodelle 2021 siirtyvän hoitovelan kustannusvaikutus on noin 64 miljoonaa euroa. Tilanne on haastava myös kuntapäättäjän näkökulmasta.

Tarkastuslautakunta hyväksyi kesäkuussa työohjelmansa vuodelle 2020. Kuntalain mukaisesti tarkastuslautakunnan tulee arvioida strategian toteutumista sekä toiminnan ja talouden tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta. HUSin uusi strategia on ollut voimassa vasta vähän aikaa, mutta silti on mielenkiintoista tarkastella, miten matka kohti asetettuja arvoja ja päämääriä on alkanut. 

Koronapandemia on luonnollisesti asia, jota tarkastuslautakunta tulee arvioimaan vuonna 2020. Tällä hetkellä emme tiedä, mihin suuntaan tilanne kehittyy, joten tarkastuslautakunta päättää arvioinnin rajauksesta vasta myöhemmin.

Muita lautakunnan arviointikohteita ovat tänä vuonna esimerkiksi Hyks sairaanhoitoalueen Vatsakeskus ja tukipalvelutoimintoja tuottava Asvia ja HUS Apteekki. Arvioinnissa selvitetään, miten näille yksiköille asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Työohjelmassa on myös jo arviointikertomuksessa 2019 esillä olleet hankintatoimen epäkohdat. Niistä tullaan teettämään ylimääräinen ulkopuolinen tarkastus valtuuston tahdon mukaisesti. Lisäksi selvitetään, miten HUSin hankinnoissa on otettu huomioon vastuullisuuteen liittyviä asioita.

Kuntavaalit ovat keväällä 2021, joten menossa on nykyisen tarkastuslautakunnan neljäs eli viimeinen vuosi. Lautakunnalla on ollut tapana valtuustokausien lopulla toteuttaa kysely HUSin valtuutetuille. Syyskuun lopussa toteutettavalla kyselyllä selvitetään valtuutettujen kokemuksia valtuustotyöstä ja siitä, miten tarkastuslautakunnan arviointityötä voitaisiin edelleen kehittää.

Tarkastuslautakunnan arviointien tulokset julkaistaan arviointikertomuksessa huhtikuussa 2021.

Toivotan kaikille hyvää alkavaa syksyä! Noudatetaan koronaohjeistuksia ja pysytään terveenä.

Seija Muurinen, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja