Hoidon laatu

Jaa sivu

HUS on valmistellut usean vuoden ajan kansainvälisen laatujärjestelmän Joint Commission International (JCI) käyttöönottoa. Hanke keskeytettiin syksyllä 2021 ja nyt selvitetään, mikä kansainvälisistä laatujärjestelmistä soveltuisi parhaiten HUSille. Hoitotyön laadun kehittämisen perustana on Magneettisairaala-malli. HUS Sydän- ja keuhkokeskus, Syöpäkeskus ja Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikkö tavoittelevat Magneettisairaala-statusta vuosien 2022–2023 aikana.

Laadun mittaaminen

HUSin laatumittaristo pohjautuu JCI-järjestelmään. Laatumittareiden toteutumatiedot raportoidaan ja käsitellään kuukausittain. Parannustoimet ja niiden seuranta tulee dokumentoida, mutta tämä ei ole kaikkien tulosyksiköiden osalta toteutunut.

Vuonna 2021 laatumittareita oli yhteensä 16. Tarkastuslautakunnan arviointi keskittyi hoidon kliinisen laadun seurantamittareihin, jotka koskevat käsihuuhteen käyttöä, haitta- ja vaaratapahtumailmoituksia, painehaavojen ja kaatumisten esiintyvyyttä, potilasmuistutuksia, hoitojakson pituutta, paluuta sairaalaan hoitojakson jälkeen sekä kuolleisuutta. Mittareille asetetuista kahdeksasta tavoitteista kaksi toteutui vuonna 2021.

Hoidon vaikuttavuuden mittariksi päätettiin terveyteen liittyvä 15D-elämänlaatumittari. Marraskuusta 2021 alkaen kysely on ollut potilaiden vastattavissa Maisa-palvelussa.

HUSissa on lisäksi käytössä noin 70 laaturekisteriä. Laaturekistereiden avulla on voitu parantaa hoidon laatua ja nopeuttaa hoitoa, mutta erityisesti potilaan hoitoon liittyvien vaikutusten mittaamisessa on kuitenkin vielä kehitettävää.  

Ostopalvelujen laatu

Ostopalvelusopimuksiin on sisällytettävä laadunvalvonta. Potilashoitoon liittyvissä ostopalveluissa HUS seuraa muun muassa muistutuksia ja valituksia sekä komplikaatioiden määrää.

Esimerkiksi silmätautien ostopalvelujen puitesopimus määrittelee palveluntuottajalle laatuvaatimukset, joihin on sitouduttava. Palveluntuottajan on seurattava palvelutasoa ja raportoitava kirjallisesti toteutuneesta palvelutasosta.  Palveluntuottajalla tulee olla omavalvontasuunnitelma ja järjestelmä sisäiseen laadunvalvontaan ja poikkeamien hallintaan. Potilailta ja yhteistyökumppaneilta on kerätty palautetta, ja toteutettu kysely sisäisille toimijoille ja palveluntuottajille kesällä 2021.

Arviointi on kuvattu yksityiskohtaisemmin arviointikertomuksessa 2021 (PDF 4 Mt).