HUS Diagnostiikkakeskus laboratorio- ja kuvantamispalvelujen tuottajana

Jaa sivu

Diagnostiikkakeskus aloitti toimintansa vuonna 2020. Sekä potilas- että tilaaja-asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä Diagnostiikkakeskuksen toimintaan.

Valtuusto asetti Diagnostiikkakeskukselle vuoden 2021 talousarviossa kolme sitovaa taloudellista tavoitetta. Lisäksi käyttösuunnitelmassa asetettiin viidelle strategiselle avaintavoitteelle yhteensä seitsemän tavoitetta/toimenpidettä ja mittaria.

Taloudelliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti.

  • Tilikauden tulos oli 66 947 000 euroa ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia ja 1 800 000, kun ne huomioidaan. Tavoite 0 euroa.
  • Tuottavuustavoitteen toteumista ei raportoitu. Tavoite 1 % kasvu.
  • Sisäinen myynti oli 228 572 000 euroa ennen annettuja asiakaspalautuksia. Tavoite 240 116 000 euroa.

Tilinpäätöksessä raportoitiin sitovana tavoitteena sisäistä myyntiä koskevan tavoitteen sijasta hintatason muutos (toteuma 9,4 %, tavoite 6,8 %). Tavoitetta ei kuvattu talousarviossa. Sisäistä myyntiä koskeva tavoite kuvataan tilinpäätöksessä strategisena tavoitteena.

Viidestä strategisesta tavoitteesta toteutui kolme: digitalisaation hyödyntäminen, asiakaspalautemallin hyödyntäminen sekä palveluiden vaikuttavuuden parantaminen. Osittain toteutui henkilöstön osaamiselle asetettu tavoite. Palvelujen saatavuudelle asetettua tavoitetta ei saavutettu.

Koronavirusnäytteenoton ja näytteiden analysoinnin järjestäminen olivat keskeistä toimintaa vuosina 2020 ja 2021. Näytteenottoa ja rokotuksia varten rakennettiin ajanvarausjärjestelmät, jotka toimivat hyvin. Lisäksi koronavirusdiagnostiikasta, rokotuskattavuudesta sekä koronapotilaiden hoidosta tuotettiin kattava raportointi. Nämä ovat olleet tärkeitä onnistumisia epidemian hallinnassa ja siihen liittyvässä tietojohtamisessa. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota kuitenkin siihen, että näytteenoton ja rokotusten ajanvarausjärjestelmät perustuivat HUSissa käytössä olleeseen laboratorion ajanvarausjärjestelmään, jonka käyttö ei ole perustunut kilpailutukseen viime vuosina.

Koronabotti-palvelun avulla varattiin yli 2,6 miljoonaa aikaa koronatestiin. Koronabotti helpotti työtä koronaneuvontapuhelimissa. Itsepalvelussa varattiin yli 2 miljoonaa rokotusaikaa.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota muun muassa seuraaviin asioihin

  • Apotin käyttöönoton jälkeen johtamisessa tarvittavien tietojen saatavuudessa on ollut merkittäviä puutteita ja tietohallinnon kustannukset ovat nousseet.
  • Kiireettömien kuvantamistutkimusten odotusajoissa on vaihtelua toimipisteiden välillä.
  • Yhtymähallintoon keskitetyt taloushallinnon-, henkilöstö- ja viestintäpalvelut eivät ole vastanneet Diagnostiikkakeskuksen tarpeisiin riittävästi.
  • Radiologian päivystys ei ole toteutunut Eksoten alueella päivystysasetuksen vaatimalla tavalla. Liikkeenluovutukseen on liittynyt myös muita haasteita, jotka ovat koskeneet muun muassa tietojärjestelmämuutoksia ja tiedottamista.

Arviointi on kuvattu yksityiskohtaisemmin arviointikertomuksessa 2021 (PDF 4 Mt) ja arviointimuistiossa (PDF 1 Mt).