Tervetuloa HUS-yhtymän tarkastuslautakunnan uudistetuille verkkosivuille!

Jaa sivu

Arviointikertomus on tärkeä tietolähde päättäjille arvioitaessa HUS-yhtymän toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Luet tätä blogia tarkastuslautakunnan juuri uudistetuilta verkkosivuilta. Vuonna 2020 perustettuja verkkosivuja oli tarpeen päivittää, jotta lautakunnan arviointityön tulokset olisivat entistä paremmin saatavilla ja hyödynnettävissä toiminnan kehittämiseksi. On tärkeää, että julkisilla varoilla toimivan organisaation toiminnasta on helposti saatavilla tietoa.  Arvioidessaan HUS-yhtymän toimintaa ja antaessaan suosituksia toiminnan kehittämiseksi tarkastuslautakunta tuottaa tietoa myös rahoittajilleen eli HUSin omistaville hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille, yhtymän johdolle ja työntekijöille sekä veronmaksajille.

Sotepe-uudistuksen myötä muuttui moni asia. Tarkastuslautakunnan asema ja tehtävät säilyivät kuitenkin entisellään.  HUS-yhtymän päätöksentekorakenne muuttui siten, että entisen valtuuston sijasta ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtymäkokous, jolle lautakunta nyt antaa vuosittaisen arviointikertomuksen ja valmistelee muut sen tehtäviksi laissa määrätyt asiat.

Tarkastuslautakunta tulee jatkossa viestimään arviointien tuloksista entistä aktiivisemmin myös HUS-yhtymän omistajille. Lautakuntayhteistyö Uudenmaan hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien on tärkeää, jotta arvioinneista saatavaa tietoa on mahdollista hyödyntää Uudenmaan laajuisesti ja jotta huomioidaan sote-uudistuksen tavoitteet myös arviointityössä.

Vuonna 2023 yhtymäkokous merkitsi tiedoksi arviointikertomuksen 2022 ja yhtymähallituksen lausunnon sen johdosta. Entisen kaltainen luottamushenkilöiden ja johdon välinen keskustelu lautakunnan havainnoista ja suosituksista jäi puutumaan. Tarkastuslautakunta antoi lokakuussa 2023 myös erillisen selvityksen tärkeänä pitämästään aiheesta Henkilöstöresurssit ja niiden johtaminen. Selvitys käsiteltiin yhtymäkokouksessa samoin kuin arviointikertomus eli merkittiin tiedoksi ilman keskustelua. Perinne arviointikertomuksen tulosten esittelystä hallitukselle jatkui entisellään.

On toki mahdollista ja toivottavaakin, että keskustelua arviointituloksista käytiin muualla ja muissa yhteyksissä. Usein kehitystä arviointihavaintojen suuntaan tapahtuu jo arviointiprosessin aikana. Tärkeintä on tietenkin se, että lautakunnan arviointihavainnot ja suositukset vaikuttavat toiminnan kehittämiseen. Sitä lautakunta seuraa säännöllisesti aina seuraavan vuoden arviointikertomuksessa.

Toivottavasti uudistettu arviointikertomushus.fi -sivusto motivoi seuraamaan HUSin asioita ja tarkastuslautakunnan työtä.

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia sivuston kehittämiseksi sekä mahdollisiksi arviointiaiheiksi! Halutessasi tulemme myös esittelemään tarkastuslautakunnan arviointeja yksikköösi.