Viestintä asiakkaille ja potilaille

Jaa sivu

Arvioinnissa selvitettiin HUSin julkisuuskuvaa ja miten HUS viestii potilaille. Arvioinnin tulosten mukaan HUS viestii monipuolisesti eri kanavissa ja HUSin maine on parempi kuin alalla yleensä. Kriisiviestintää varten on selkeät prosessit ja toimintamallit.  Potilaille tarkoitettua tietoa hoidon odotusajoista ja hoidon tuloksista on vähän ja sitä tulee lisätä. Myönteistä on, että päivystysten jonotilanteesta on saatavilla ajantasaista tietoa.

Medianäkyvyyttä seurataan aktiivisesti

HUS näkyy laajasti eri viestintäkanavissa ja sosiaalisen median roolia on kasvatettu. Ulkoisen viestinnän vaikuttavuutta seurataan muun muassa maineen, asiakaskokemus- ja henkilöstötutkimusten ja työnantajamielikuvan perusteella. Lisäksi seurataan verkkopalvelujen kävijämääriä ja asiakaspalautetta, tehdään media- ja someseurantaa ja saavutettavuustutkimuksia.

Vuonna 2023 HUS.fi -verkkosivuilla käytiin 6,6 miljoonaa kertaa ja Terveyskylä.fi keräsi 19,8 miljoonaa katselua. HUS tavoitti Facebookissa 17 000, Instagramissa 16 2000, LinkedInissä 28 100, X:ssä (ent. Twitter) 16 400 ja Tiktokissa 7 520 seuraajaa. Brändilupauksesta kertovaa ”Vaikuttavinta hoitoa” -videota on katsottu noin 10 000 kertaa hus.fi-verkkosivuilla.

Esimerkiksi lokakuussa 2023 verkkomedioissa ilmestyi 350 HUSiin liittyvää juttua.

Vuonna 2023 HUSin maine laski edellisvuodesta, mutta on parempi kuin alalla keskimäärin. Suuri yleisö ja poliittiset päättäjät luottavat HUSin toimintaan, mutta potentiaaliset työntekijät ovat kriittisempiä.

Tietoa hoitoon pääsyn odotusajoista, hoidon tuloksista ja vaikuttavuudesta tulee lisätä HUSin verkkosivuilla

Potilaille ja heidän läheisilleen on hus.fi-sivuilla pysyvää tietoa, kuten yhteystiedot. Lisäksi sivuilla on vaihtuvaa ajankohtaista tietoa kuten potilastarinat. Viestintä toteuttaa julkaisut, mutta sisällöt tuottavat toiminnasta vastaavat yksiköt.

Arvioinnissa verrattiin, miten HUS, Karoliininen yliopistosairaala, Orton, Sydänsairaala ja syöpäsairaala Docrates kertovat verkkosivuillaan hoitoon pääsystä, hoidon tuloksista ja asiakastyytyväisyydestä. Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikkien sairaaloiden verkkosivuilla on vähän potilaille suunnattua tietoa hoidon odotusajoista ja hoidon tuloksista.

HUSin verkkosivuilla myönteistä on, että päivystysten jonotilanteesta tarjotaan ajantasaista tietoa erikoisaloittain. Tieto on kuitenkin vaikeasti löydettävissä. Lisäksi löytyy tietoa toteutuneista odotusajoista erikoisaloittain. Laatutuloksista kerrotaan HUS-tasoisesti 3 mittarin perusteella: hoitojakson pituus, uusintakäynnit sairaalahoidon jälkeen ja kuolleisuus. NPS-suositteluhalukkuuden tulokset on aiemmin julkaistu psykiatrian, päivystysten ja muun hoidon osalta, mutta järjestelmämuutoksen vuoksi niitä ei huhtikuussa 2024 ole löydettävissä verkkosivuilta. Linkki palautteen antamiseen löytyy helposti. 

Tarkastuslautakunta suosittelee, että tietoa hoitoon pääsyn odotusajoista, hoidon tuloksista ja vaikuttavuudesta lisätään HUSin verkkosivuilla ja että asiakastyytyväisyyttä kuvaavat NPS-tulokset julkaistaan yksiköittäin.

Arviointi on kuvattu tarkemmin arviointikertomuksessa 2023.  

Arviointikertomus 2023, pdf 2,5 Mt.