Synnytystoiminta ja lapsettomuushoidot

Jaa sivu

Arvioinnissa selvitettiin synnytystoiminnan ja lapsettomuushoitojen järjestämistä, resursseja, hoitoon pääsyn tilannetta sekä synnytystoiminnan laatua ja asiakasnäkökulmaa.

HUSissa on synnytysosastot Naistenklinikalla sekä Espoon, Hyvinkään ja Lohjan sairaaloissa. Vuonna 2023 synnytyssaleja oli yhteensä 33.

Vuonna 2023 HUSissa oli 15 283 synnytystä, 2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022. Synnytysten määrä koko maassa on laskenut, myös HUS-alueella.

Lapsettomuushoitojen kysyntä on kasvanut voimakkaasti

Vuonna 2023 lapsettomuushoitoihin saapui 3879 lähetettä, ja potilaita oli 8863. Lähetteiden määrä on kasvanut 36 prosenttia ja potilaiden määrä 21,5 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Hoitojen kysyntää ovat kasvattaneet esimerkiksi lahjasukusoluhoitojen aloittaminen julkisella sektorilla vuonna 2020 sekä lapsitoiveen siirtäminen myöhäisemmälle iälle.

Terveydenhuoltolain mukainen puolen vuoden määräaika hoitoon pääsyssä toteutuu omilla sukusoluilla tehtävissä lapsettomuushoidoissa hyvin. Sen sijaan lahjoitetuilla sukusoluilla tehtäviin hoitoihin vaikuttaa niiden saatavuus, eivätkä hoidot kuulu hoitotakuun piiriin. Odotusaika lahjoitetuilla siittiöillä tehtyihin hoitoihin on noin 1 vuosi 3 kuukautta, ja lahjoitetuilla munasoluilla tehtäviin hoitoihin noin 2 vuotta. Omilla sukusoluilla tehtävien hoitojen määrää ei ole mahdollista kasvattaa nykyisillä resursseilla.

Tarkastuslautakunta suosittelee, että HUS mahdollisuuksiensa mukaan myötävaikuttaa siihen, että lapsettomuushoitojen odotusajat lyhenevät.

Laatu ja potilasturvallisuus

Naistentautien ja synnytysten toimialalla on ajantasainen ja asianmukainen potilasturvallisuusstrategia sekä toimintatavat haittatapahtumien raportointiin ja käsittelyyn.

HUS tuottaa tietoa THL:n Syntyneiden lasten rekisteriin, johon kirjataan lukuisia tietoja. Synnytyshoidon vaikuttavuutta seurataan myös omilla mittareilla. Arvioinnissa tuli esiin, että HUSissa ei käytetä synnytysten hoidon seurannassa kaikkia kansainvälisiä laatumittareita, kuten International Consortium for Health Outcomes (ICHOM) mittareita, jotka seuraavat muun muassa äidin kokemusta ja elämänlaatua synnytyksen jälkeen. Tarkastuslautakunta suosittelee HUSia harkitsemaan kansainvälisten laatumittareiden ottamista käyttöön osana synnytysten hoidon laadun seurantaa.

Arviointi on kuvattu tarkemmin arviointikertomuksessa 2023 ja arviointimuistiossa. 

Arviointikertomus 2023, pdf 2,5 Mt.
Arviointimuistio. Synnytysten ja lapsettomuushoitojen järjestäminen, pdf 373 kt.