Hoitotakuun toteutuminen

Jaa sivu

Hoitotakuu toteutui HUSissa vuonna 2019 aiempaa heikommin. HUSissa oli yli puoli vuotta hoitoon odottaneita potilaita vuoden 2019 lopussa enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös keskimääräinen hoidon odotusaika piteni.

Hoitoon pääsyn määräajoista säädetään terveydenhuoltolaissa (1326/2010). Lain mukaan (§ 52) erikoissairaanhoitoon saapunut lähete tulee käsitellä kolmen viikon kuluessa, hoidon tarpeen arvio tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa ja hoitoon tulee päästä kuuden kuukauden kuluessa. Määräajat koskevat kiireetöntä hoitoa ja ovat lyhyemmät lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa.

  • HUSiin tulleiden kiireettömien lähetteiden määrä (330 189) kasvoi edellisestä vuodesta 4,7 prosenttia. Lähetteiden määrä kasvoi kaikilla sairaanhoitoalueilla (n. 4-8 %). Hyksissä lähetteiden määrä kasvoi eniten Psykiatriassa (13,9 %) sekä Sydän- ja keuhkokeskuksessa (13,4 %).
  • Vuoden lopussa yli puoli vuotta odottaneita potilaita oli 1 121 ja heidän osuutensa (6,3 %) oli suurempi kuin vuoden 2018 lopussa. Eniten yli puoli vuotta odottaneita potilaita oli silmätautien ja kirurgian erikoisaloilla.
  • HYKS-sairaanhoitoalueella hoitoon pääsy toteutui heikommin kuin muilla sairaanhoitoalueilla.
  • Keskimääräinen odotusaika oli vuoden 2019 lopussa 71 päivää, kun se vuoden 2018 lopussa oli 62 päivää. 

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että yli puoli vuotta kiireettömään hoitoon pääsyä odottaneita potilaita oli vuoden 2019 lopussa aiempaa enemmän. On kuitenkin selvää, että kiireettömään hoitoon pääsy tulee edelleen vaikeutumaan kuluvana vuonna koronaviruspandemian vuoksi eikä tarkastuslautakunta tästä syystä anna aiheeseen liittyviä suosituksia.

Yksityiskohtaisempi kuvaus arvioinnista on esitetty vuoden 2019 arviointikertomuksessa (PDF 1,74 Mt).