Valtuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen

Jaa sivu

HUSin valtuusto asetti talousarviossa 2019 sitovia taloudellisia tavoitteita sekä toiminnallisia strategisia avaintavoitteita. Valtuusto hyväksyi muutetun talousarvion joulukuussa 2019, jonka perusteella arvioituna neljästä sitovasta taloudellisesta tavoitteesta toteutui kolme. Strategisten avaintavoitteiden toteutumista mitattiin 16 mittarin avulla, joista kuusi toteutui. 

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

 • HUSin tilikauden tulos oli 15 miljoonaa euroa alijäämäinen.  
 • Sitovia nettokuluja, eli jäsenkunnille kohdistuvia palvelutuotannon kuluja, koskeva tavoite ei toteutunut. Toteuma oli 1 813 miljoonaa euroa ja valtuuston joulukuussa hyväksymä enimmäismäärä 1 797 miljoonaa euroa. Alkuperäisen talousarviossa asetettu tavoite oli 1 702 miljoonaa euroa.
 • Investointien määrää koskeva tavoite toteutui.  Investointien toteutunut yhteismäärä oli 209 miljoonaa euroa. Valtuusto muutti talousarviota investointien osalta kaksi kertaa vuoden 2019 aikana. Kesäkuun valtuustossa investointien yhteismäärä nostettiin 209 miljoonaan euroon, ja joulukuussa 213 miljoonaan euroon, kun niiden yhteismäärä alkuperäisessä talousarviossa oli 202 miljoonaa euroa.
 • Pitkäaikaisten lainojen nettomäärän muutosta koskeva tavoite toteutui. Toteuma oli 145 miljoonaa euroa.

Tulosalueiden ja tytäryhteisöjen tavoitteet toteutuivat osittain

Sairaanhoitoalueille asetettiin kolme sitovaa tavoitetta: tilikauden tulos, sitovat nettokulut sekä tuottavuustavoite. Hyvinkään sairaanhoitoalue saavutti sille asetetun tulostavoitteen. Tavoite ei täyttynyt muiden sairaanhoitoalueiden osalta. Sitoville nettokuluille ja tuottavuudelle asetettuja tavoitteita ei saavuttanut yksikään sairaanhoitoalue.

Muista yhdeksästä tulosalueesta viisi saavutti niille asetetun tulostavoitteen. Seitsemälle tulosalueelle asetettiin myös tuottavuustavoite, jonka saavuttivat HUS Apteekki sekä HUS Logistiikka. HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköille asetetun tuottavuustavoitteen saavuttivat Lasten ja nuorten sairaudet, Akuutti, Sisätaudit ja kuntoutus sekä Tulehduskeskus.

HUS Apteekille, HUS Logistiikalle sekä HUS Tukipalveluille asetettiin sisäiseen hinnoitteluun liittyvä hintatason muutosta koskeva tavoite, jonka ne kaikki saavuttivat.  

HUSin tytäryhteisöille asetetut tavoitteet toteutuivat seuraavasti

 • HUS Kiinteistöt Oy saavutti sekä tulos- että tuottavuustavoitteen.
 • HYKSin kliiniset palvelut Oy:lle asetettiin positiivinen tulostavoite ja lisäksi seitsemän prosentin tuottotavoite pääomalle, joista kumpikaan ei toteutunut. 
 • HYKS-Instituutti Oy:lle ja Orton Oy:lle asetettiin positiivinen tulostavoite, jonka molemmat tytäryhtiöt saavuttivat.  
 • Uudenmaan Sairaalapesula ei saavuttanut sille asetettuja tavoitteita. 

Strategisten avaintavoitteiden toteutuminen

Vuonna 2019 HUSin toiminnan strategiset painopisteet olivat

 • vaikuttavuus, asiakaslähtöisyys ja asiakaskokemus
 • kilpailukyky
 • perusterveydenhuoltoyhteistyö
 • tutkimus ja opetus.

Strategisten painopisteiden toteutumista seurattiin 16 mittarilla, joista vain kuusi toteutui. Parhaiten toteutuivat tutkimustoiminnalle asetetut tavoitteet.

Valtuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen on kuvattu yksityiskohtaisemmin vuoden 2019 arviointikertomuksessa (PDF 1,74 Mt).