Tilintarkastajan vuonna 2022 antamien suositusten toteutuminen

Jaa sivu

Arvioinnissa käytiin läpi keskeisimmät tilintarkastajan tilikaudelta 2022 antamat havainnot ja suositukset. Monet niistä ovat sellaisia, joista tilintarkastaja on raportoinut myös aiempina vuosina. Esimerkiksi suositukset liittyen hoitotakuuseen, hankintoihin ja sisäiseen valvontaan ovat edelleen ajankohtaisia.

Yhtymähallitus totesi arviointikertomuksesta 2022 antamassaan lausunnossa, että tilintarkastajan antamien suositusten käsittelyprosessia on kehitetty ja tietoa kehityskohteista ja niiden korjaustoimista jaetaan laajemmin organisaatiossa. Loppuvuonna 2023 HUS-yhtymän johto toteutti välitarkastelun toimenpiteiden edistymisestä, joka osoitti, että kehitystoimia ei kaikilta osin ole saatu toteutettua.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että monet tilintarkastajan vuonna 2022 antamista suosituksista ovat edelleen ajankohtaisia. Osa tilintarkastajan havaitsemista epäkohdista toistuu vuodesta toiseen.

Myönteistä kehitystä on tapahtunut tilintarkastajan havaintojen ja suositusten edellyttämien kehittämistoimien seurannassa sekä käsittelyssä siten, että muutkin kuin tarkastuksen kohteena olevat yksiköt voivat niistä hyötyä.

Arviointi on kuvattu yksityiskohtaisemmin Arviointikertomuksessa 2023.

Arviointikertomus 2023, pdf 2,5 Mt.