Arviointikertomuksessa 2022 annettujen suositusten toteutuminen

Jaa sivu

Tarkastuslautakunta seuraa antamiensa suositusten toteutumista. Vuoden 2022 arviointikertomuksessa annettiin 12 suositusta HUSin toiminnan kehittämiseksi. Suositusten toteutuminen on arvioitu toimielin- ja viranhaltijapäätösten sekä asiakirja-aineistojen perusteella ja tarvittaessa on pyydetty selvitys vastuullisilta viranhaltijoilta. Hallituksen arviointikertomuksesta 2022 antama lausunto on otettu huomioon arvioinnissa.

Arviointikertomuksen 2022 suositukset kohdistuivat tavoitteiden asettamiseen, talouteen ja tuottavuuteen, henkilöstöresurssien varmistamiseen sekä hoitoon pääsyn turvaamiseen lakisääteisissä määräajoissa. Lisäksi suosituksia annettiin hoidon vaikuttavuustiedon lisäämiseksi, Apotin kehittämiseksi, lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseksi, asiakasosallisuustoiminnan hyödyntämiseksi hoito- ja palveluketjujen kehittämisessä sekä toimitilojen käytön tehostamiseksi.

12 suosituksesta 2 arvioidaan toteutuneen ja 10 on edelleen ajankohtaisia.  Toteutuneet suositukset koskevat asiakasosallisuustoiminnan hyödyntämistä sekä hallinnollisten ohjeiden viestintää ja toimeenpanoa.

Moni suosituksista vaatii vuotta pidemmän ajan toteutuakseen, mikä tulee ottaa huomioon suositusten toteutumista tarkasteltaessa. Kaikkien suositusten kohdalla on tehty tai aloitettu oikeansuuntaisia toimenpiteitä. 

Taulukko. Arviointikertomuksessa 2022 annettujen suositusten toteutuminen

SuositusSuositus on toteutunutSuositus on edelleen ajankohtainen
1. Tavoitteiden asettaminenX
2. Talous ja tuottavuusX
3. Henkilöstöresurssien varmistaminenX
4. Hoitoon pääsyn turvaaminen lakisääteisessä määräajassaX
5. Hoidon vaikuttavuuden osoittaminenX
6. Apotin kehittäminenX
7. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelutX
8. Asiakasosallisuustoiminnan hyödyntäminenX
9. Toimitilojen johtaminenX
10. Ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden käyttöX
11. Hallinnollisten ohjeiden viestintä ja toimeenpanoX
12. Tilintarkastajan suositusten toimeenpano.X

Suositusten toteutuminen ja perustelut tarkastuslautakunnan arviolle on kuvattu tarkemmin arviointimuistiossa.

Arviointimuistio. Arviointikertomuksessa 2022 annettujen suositusten toteutuminen, pdf 325 kt.