HUS apuvälinepalvelujen järjestäjänä

Jaa sivu

Hyvinvointialueen on järjestettävä potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus ja apuvälinepalvelut. Apuvälineen saannin edellytyksenä on lääkärin toteama sairaus, vamma tai toimintavajavuus, joka rajoittaa itsenäistä selviytymistä päivittäisistä toiminnoista.

Apuvälinepalveluja tarjotaan perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Erikoissairaanhoito vastaa vaativan erityistason apuvälineistä kuten kommunikoinnin ja sähköisistä liikkumisen apuvälineistä. HUSin Apuvälinekeskus vastaa koko HUS-alueen vaativan erityistason apuvälinepalveluista ja perusterveydenhuollossa Raaseporin, Espoon ja Hyvinkään sairaaloiden apuvälineyksiköiden toiminnasta.

Arvioinnin tulosten mukaan apuvälinepalvelut toimivat hyvin. Palvelut toteutuvat hoitoon pääsyn määräaikojen mukaisesti ja huoltotoiminta tukee taloudellista ja kestävää kehitystä. Kehittämistarpeita tunnistettiin nykyisissä järjestelmissä, jotka eivät mahdollista hoitoon pääsyn määräaikojen seurantaa luotettavasti. Tarkastuslautakunta suosittelee, että apuvälinepalvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuutta selvitetään ottaen huomioon HUSin järjestämisvastuu.

Apuvälinelainojen määrä pysynyt samalla tasolla huoltotoiminnan kasvaessa

Viimeisen viiden vuoden aikana apuvälinelainojen määrissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuonna 2023 Apuvälinekeskus lainasi 56 410 erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon apuvälinettä ja myönsi 6907 erikoissairaanhoidon maksusitoumusta henkilökohtaisen apuvälineen hankintaa varten. Eniten myönnettiin peruukkeja, tukisukkia ja -hihoja sekä jalkateräortooseja.

Apuvälinekeskuksessa on käytössä apuvälinepalvelujärjestelmä, joka mahdollistaa apuvälineiden seurannan niiden elinkaaren ajan. Raportoinnissa on kuitenkin haasteita, minkä vuoksi tietojen oikeellisuus on tarkastettava manuaalisesti eikä järjestelmää ole yhdistetty kirjanpitoon.

Apuvälineiden huoltaminen ja kierrättäminen mahdollistaa niiden käyttöajan jatkamisen ja tuo taloudellisia säästöjä. Vuonna 2023 kunnossapidon työmääräyksiä oli noin 31 500. Määrä on noussut huomattavasti viimeisen 5 vuoden aikana.

Apuvälinehankintoja toteutetaan eri tavoin

Apuvälineet on kilpailutettava ja apuväline valittava sopimustuotteiden valikoimasta. Muu kuin sopimustuote voidaan luovuttaa asiakkaalle yksilöllisen tarveharkinnan perusteella.

Kilpailutukset tehdään pääosin entisen erityisvastuualueen laajuisena ja niitä koordinoi HUS Hankinnat -yksikkö. Kilpailutettujen apuvälineryhmien määrä on kasvanut 11 ryhmästä 38 ryhmään vuosina 2018–2023.

Vuonna 2023 Apuvälinekeskuksen toimintatuotot olivat 28,8 miljoonaa euroa. Toimintakulut olivat 25,9 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 1,6 miljoonaa euroa. Suurimmat kulut, noin 14,7 miljoonaa euroa, aiheutuivat apuvälineiden hankkimisesta. Suorien hankintakustannusten lisäksi kustannuksia syntyy apuvälineisiin liittyvästä potilastyöstä, esimerkiksi tukisukkien sovituksesta. Yli 10 000 euron hankinnat, esimerkiksi kalleimmat sähköpyörätuolit, tehdään investointimäärärahasta, jota vuonna 2023 käytettiin 117 200 euroa.

Apuvälinepalvelut toimivat hyvin

Vuonna 2023 apuvälinekeskukseen saapui 1722 lähetettä ja kaikki hoitotakuun mukaiset lähetteet pystyttiin käsittelemään 3 viikon määräajassa. Sen sijaan apuvälinetarpeen arvioinnin määräaikojen toteutumisessa oli hieman haasteita.

Vuonna 2023 Apuvälinekeskuksen palveluista tehtiin 30 muistutusta, joista suurin osa koski toivetta saada erikoisapuväline tietyltä valmistajalta. Ruskeasuon yksikössä asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla.

Arviointi on kuvattu tarkemmin arviointikertomuksessa 2023 ja arviointimuistiossa.   

Arviointikertomus 2023, pdf 2,5 Mt.
Arviointimuistio. HUS apuvälinepalvelujen järjestäjänä, pdf 310 kt.