Uuden tarkastuslautakunnan arviointityö on alkanut

Uuden tarkastuslautakunnan arviointityö on alkanut

HUSin valtuusto on valinnut seitsenjäsenisen tarkastuslautakunnan, jonka puheenjohtajana toimii Matti Parpala ja varapuheenjohtajana Hanna Varis. Muita jäseniä ovat Ulf Kjerin, Tuula Mohamud, Ari Oksanen ja Teemu Purojärvi. Uusi lautakunta, jonka jäsenillä on monipuolista osaamista yhteiskunnan eri sektoreilta, on tarttunut tehtäväänsä innolla. Tästä on hyvä lähteä toteuttamaan tarkastuslautakunnan tärkeää työtä, jonka perimmäisenä tarkoituksena on auttaa kehittämään HUSin, Suomen suurimman sairaanhoitopiirin, toimintaa sekä osaltaan varmistaa, että valtuuston, ja sitä kautta omistajien, tahto toteutuu.

Lautakunnan arviointityö on siis alkanut ja tavoitteena on, että vuotta 2021 koskeva arviointikertomus hyväksytään huhtikuun 2022 lopussa. Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointisuunnitelmansa vuosille 2021 ja 2022 joulukuun kokouksessa. Osa arviointien aiheista määrätään jo kuntalaissa: miten valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuvat, onko toiminta tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja miten talouden tasapainottamisessa on onnistuttu.  

Arviointikertomuksessa 2021 arviointi kohdistuu kahteen HUSin tulosalueeseen; Diagnostiikkakeskukseen ja Tietohallintoon.  Tietohallinnon arvioinnissa selvitetään muun muassa Apotille asetettujen tavoitteiden toteutumiseen liittyviä asioita. Jo perinteeksi muodostunut pääkaupunkiseudun kuntien ja HUSin tarkastuslautakuntien yhteisarviointi tarkastelee tällä kertaa ikääntyneiden päivystyspotilaiden hoidon järjestämistä. Lisäksi arviointiaiheita ovat kaksi vuotta voimassa olleen strategian toimeenpano, rekrytointi, kieliohjelma, hoidon saatavuus, laatu, arviointi sekä hankinnat, jotka ovat olleet viime vuosina paljon esillä, ja joita myös tarkastuslautakunta on käsitellyt aiemmissa arviointikertomuksissaan.   

HUSin tehtävä on tuottaa korkealaatuisia erikoissairaanhoidon palveluja Uudenmaan asukkaille. Tämä edellyttää rautaisten terveydenhuollon ammattilaistemme lisäksi monenlaisia hyvin toimivia tukipalveluja ja prosesseja. Isossa ja monialaisessa organisaatiossa riittääkin arvioitavaa. Oman lisänsä arviointityöhön tuovat myös ympäröivässä maailmassa tapahtuvat muutokset, erityisesti koronapandemia ja sote-uudistus. Tarkastuslautakunnan on otettava myös nämä asiat huomioon arviointityössään. Palvelujärjestelmän rakenteiden muuttuessa on tärkeää, että myös HUSin ja tulevien hyvinvointialueiden tarkastuslautakunnat seuraavat tiiviisti uudistuksen vaikutuksia ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Uudella tarkastuslautakunnalla riittää varmasti mielenkiintoista työsarkaa!

Pirjo Räsänen

Arviointijohtaja