Korkeakouluharjoittelijana HUSin Ulkoisen tarkastuksen yksikössä

Korkeakouluharjoittelijana HUSin Ulkoisen tarkastuksen yksikössä

Aloitin kolmen ja puolen kuukauden mittaisen harjoitteluni HUSin ulkoisen tarkastuksen yksikössä toukokuussa 2022. Harjoittelun alussa pääsin heti keskustelemaan arviointiaiheista, jotka voisivat kiinnostaa minua, ja minulle avautuikin mahdollisuus päästä mukaan toteuttamaan arviointia kolmen aiheen osalta: tuottavuusohjelmat, toimitilastrategiat ja HUSiin kohdistuva ulkopuolinen valvonta.

Touko- ja kesäkuu sujuikin tutkien ja vertaillen tuottavuusohjelmia HUSin sekä muiden Suomen yliopistosairaaloiden osalta. Lisäksi selvitin, minkälaisia näkökulmia muualla Euroopassa on sairaanhoidon tuottavuuteen. Heinä-Elokuun aikana tutustuin HUSiin kohdistuneeseen ulkopuoliseen valvontaan, kuten esimerkiksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston, Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja Tietosuojavaltuutetun toimiston vireille panemiin asioihin. Lisäksi tein toimitiloihin liittyen kansallista vertailua erilaisista tilankäyttöön liittyvistä suunnitelmista ja strategioista, sekä pääsin selvittämään tilaaja-tuottajamallin soveltamista julkisen terveydenhuollon alalla. Harjoittelun loppupuolella ehdin vielä tarkastella asiantuntijapalveluihin liittyviä ostolaskuja, sekä niihin liittyviä sopimuksia ja hankintapäätöksiä.

Kesä HUSissa sujui mallikkaasti, ja olenkin oppinut hurjasti uutta. Parasta on ollut huomata se, miten koulussa oppimani taidot linkittyvät käytännön työhön – oli kyse sitten näinkin monipuolisesta ja haastavasta alasta kuin julkinen terveydenhuolto. Käytännössä arviointityön menetelmät vertautuvat tutkimuksen tekemiseen, joten yritysjuridiikan pääaineopinnoissani karttuneiden itsenäisen työskentelyn taitojen sekä tiedonhankinta-, kirjoittamis- ja tiivistämistaitojen avulla harjoittelu sujui hyvin.

On ollut mielenkiintoista sukeltaa itselle ennalta tuntemattomalle alalle ja nähdä millaista työtä ulkoisessa tarkastuksessa tehdään. Työtä on tehty käytännössä lähes kokonaan etänä, mistä pidän paljon! Etäpainotteisuudesta huolimatta sain kuitenkin hyvin tukea ja apua tiimiltä. Tämän vastapuolena olen päässyt myös työskentelemään hyvin itsenäisesti aiheideni parissa. Harjoittelu oli kokonaisuudessaan todella mukava, ja antoi minulle lisää varmuutta omaan tekemiseen.